Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 13.06.2017

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W ramach programu „Praca – Integracja”, którego celem jest podniesienie wskaźnika osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, przedsiębiorstwo, które zgłosi do tego programu swój akces uzyskać może obniżenie obowiązkowych wpłat na rzecz Funduszu lub nawet zwolnienie z tychże.

 

Warunki przystąpienia do programu:

- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% ,

- firma zgłasza gotowość zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w liczbie co najmniej 25   etatów ( w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy

 

Zainteresowani przedsiębiorcy składają ofertę w lokalnym Biurze PFRON lub przesyłają na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Aleja Jana Pawła II nr 13

00-828 Warszawa

Oferta - kwestionariusz dla przedsiębiorstwa:

Załączniki