Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 12.04.2017

Podpisanie umowy z Gminą Nakło nad Notecią

11 kwietnia br. w siedzibie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. w Sopocie podpisano umowę pomiędzy PSSE reprezentowaną przez Panią Aleksandrę Jankowską- Prezes Zarządu oraz Pawła Lulewicza- Wiceprezesa Zarządu a Gminą Nakło nad Notecią reprezentowaną przez Pana Sławomira Napierałę- Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Pana Krzysztofa Błońskiego- Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz Pana Tomasza Angielczyka- Skarbnika Miasta i Gminy.

Umowa dotyczy zasad organizowania i przeprowadzania w imieniu i na rzecz Gminy przetargów na zbycie nieruchomości oraz zasad przeprowadzania rokowań mających na celu wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności z PSSE.

Objęcie granicami Strefy terenów inwestycyjnych Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Nakle nad Notecią o powierzchni 21,9032 ha nastąpiło w dniu 30 grudnia 2016 r. Aktualnie prowadzone są rozmowy z kilkoma inwestorami zainteresowanymi uzyskaniem zezwolenia w tej Podstrefie.