Wstecz

Aktualności

Data publikacji: 11.07.2017

Zezwolenie dla Stalkone sp. z o.o.

Na zdjęciu od lewej: Przemysław Konieczka - Prezes Zarządu Stalkone sp. z o.o., Barbara Romanowska - Członek Zarządu Stalkone sp. z o.o., Paweł Lulewicz - Wiceprezes Zarządu PSSE sp. z o.o.

W dniu 11 lipca br. spółka Stalkone sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Podstrefie Gdynia.

Stalkone sp. z o.o. powstała w 2003 r. i  jest polskim dostawcą konstrukcji metalowych dla firm z branży morskiej i mostowej.

Planowana inwestycja ma na celu utworzenie nowego zakładu, który pozwoli na poszerzenie oferty firmy, świadczenie bardziej kompleksowych usług i wytwarzanie zaawansowanych produktów.