• 07STY 2021

  • Rekordowy rok w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Rekordowy rok w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
48 nowych decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała 2020 rok. Pomimo pandemii Covid-19 to rekordowy rok dla Spółki – 48 wydanych decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji o łącznym nakładzie ponad 1,6 mld zł. Inwestycje przyczyniły się do powstania 710 nowych miejsc pracy, a ponad 6 tys. stanowisk zostało utrzymanych.  

Rok 2020 nie był łatwy zarówno dla społeczeństwa, jak i całej gospodarki, mimo tego wzrosła liczba przedsiębiorstw, które dołączyły do grona inwestorów Polskiej Strefy Inwestycji. Pandemia nie wstrzymała także planów inwestycyjnych Pomorskiej SSE i w czerwcu 2020 roku Spółka oddała do użytku m.in. nową drogę w Podstrefie Grudziądz. Ponadto powstała nowoczesna przestrzeń w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym Space4Makers, która umożliwi realizację innowacyjnych projektów.

- Wydaliśmy 48 decyzji o wsparciu, z czego 29 dla małych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej aż 34 to firmy z kapitałem polskim, co niewątpliwie świadczy o sile naszej lokalnej gospodarki. Nowe inwestycje to także ponad 700 nowych, jakościowych miejsc pracy, które będą miały pozytywny wpływ na region. Obserwujemy, że pomimo wyzwań jakie stoją obecnie przed światową gospodarką, polskie przedsiębiorstwa wykazują dużą mobilizację i potencjał do dalszego rozwoju - podsumowuje skalę inwestycji Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Nasz zespół włożył wiele pracy w celu dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych inwestorów. Kontynuowaliśmy m.in. program „Strefa w każdej gminie” organizując ponad 70 spotkań z przedstawicielami jst zarówno w formie tradycyjnej jak i online oraz około 30 webinarów dla potencjalnych i aktualnych przedsiębiorców. Efektem tych działań są nie tylko wydane decyzje, ale przede wszystkim poznanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców, dobre kontakty z włodarzami, a także uzupełnianie bazy przedsiębiorców oraz terenów inwestycyjnych - dodaje Maciej Kazienko Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nowe inwestycje w PSSE

Do grona inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dołączyły nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także firmy z sektora MŚP. Wśród nowych inwestorów znaleźli się m.in.:

LPP S.A. – polska firma odzieżowa, która wybuduje w Brześciu Kujawskim centrum dystrybucyjne, w którym utworzy ponad 500 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji to około 200 mln zł.

Gormanet sp. z o. o. - polska firma technologiczna tworząca światowej jakości rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Firma otrzymała decyzje o wsparciu na realizację kolejnego etapu rozwoju i umacniania swojej pozycji na światowych rynkach. Nakład inwestycyjny wynosi 6 mln zł.

Gros-Mark – firma należąca do sektora małych przedsiębiorców, działająca w branży metalurgicznej. Zainwestuje ponad 4 mln zł w zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa.

Termo Organika sp. z o. o. – największy producent styropianu otrzymał wsparcie na budowę zakładu produkcyjnego w Grudziądzu.  

CHECZ Systemy Kominowe Przemysław Kunkel - firma tworzy wysokiej jakości wyroby kominowe dostosowane do potrzeb klientów. Projekt inwestycyjny o wartości 5,5 mln zł na ma celu zmianę procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego zdolności produkcyjnej.

Blirt S.A. – nowoczesna, europejska firma biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości wyspecjalizowanych enzymów oraz odczynników dedykowanych do zastosowania w Life Science. Firma uzyskała wsparcie na najem nowych powierzchni oraz adaptację i przebudowę laboratoriów, a także zakup specjalistycznego wyposażenia.

Decyzje otrzymały także firmy, które już wcześniej korzystały ze wsparcia na podstawie zezwolenia lub decyzji, wśród nich znaleźli się między innymi Plastica sp. z o. o., Apator SA, Indorama sp. z o. o., Indusco sp. z o. o. sp.k..

Inwestycje w innowacje

W zarządzanym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną – Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym powstała wyjątkowa przestrzeń Space4Makers. Miejsce zostało stworzone dla startupów, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wynalazców, którzy będą mogli realizować swoje pomysły. Przestrzeń została podzielona na kilka części, w tym Protolab2, Digital Innovation Hub oraz boxy, w których innowatorzy będą mogli prowadzić część swoich indywidualnych prac nad prototypami. Przestrzeń należy do szerszej inicjatywy Inkubatora Technologicznego, gdzie poza środowiskiem do prototypowania Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zapewnia wsparcie mentorów, szkolenia oraz networking.

- W ramach działalności Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego łączymy naukę z biznesem, stymulujemy innowacyjną przedsiębiorczość oraz wspieramy startupy i firmy bazujące na unikalnym pomyśle. Nieustannie do grona najemców przyjmujemy nowe, innowacyjne firmy, dzięki którym nasz region staje się coraz bardziej atrakcyjny w zakresie nowych technologii. W celu jeszcze lepszego wsparcia przedsiębiorców, zorganizowaliśmy wiele innowacyjnych konferencji i webinarów, w tym Eco-ON, czy BioTech Daily – podskreśla Radosław Wika Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego.


To nie pierwsza inicjatywa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mająca na celu współpracę nauki i biznesu. Oprócz działań zespołu szkolnictwa zawodowego, Spółka zarządza Centrum Programowania Robotów Przemysłowych na Wyspie Ostrów. To jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, który umożliwia podnoszenie kompetencji związanych z automatyką oraz robotyką uczniów i dorosłych w sposób innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku pracy. 

Ulica Polskiej Strefy Inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w połowie czerwca 2020 roku w Grudziądzu oddała do użytku nową drogę. Ponad kilometrowy odcinek skomunikował 27,53 ha terenów Podstrefy Grudziądz. Na efekty nowej inwestycji nie trzeba było długo czekać, ponieważ już w październiku tego samego roku Spółka pozyskała na ten teren nowego inwestora. Największy producent styropianu firma Termo Organika wybuduje w Podstrefie Grudziądz nowoczesną fabrykę, inwestując ponad 25 mln zł.

- Inwestycja to spełniona obietnica złożona podczas otwarcia ulicy Polskiej Strefy Inwestycji. Cieszymy się, że nasze działania w tak krótkim czasie przekładają się na pozyskanie nowych inwestorów, którzy zwiększają potencjał całego regionu – podkreśla Przemysław Sztandera.

Strefa Wsparcia Kryzysowego, czyli PSSE w walce z Covid-19

Głównym celem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dobie pandemii Covid-19 i związanym z nią kryzysem było wsparcie udzielane przedsiębiorcom. Spółka powołała Zespół ds. Tarczy Antykryzysowej, który oferuje ekspercie doradztwo w zakresie prawnym i finansowym. Ponadto wdrożyła procedurę odraczania oraz rozkładania na raty opłat administracyjnych i czynszów dla najemców Parków Technologicznych, którzy spełnili odpowiednie warunki. Podjęte działania przyczyniły się do zabezpieczenia pracodawców oraz ochrony miejsc pracy, w firmach, które w okresie pandemii zaprzestały działalności gospodarczej lub ją ograniczyły.

Zainicjowany przez PSSE projekt pn. „Razem w walce z koronawirusem #WolneZasoby”, zaowocował współpracą pomiędzy firmami oraz połączeniem sił do walki z pandemią. Przedsiębiorstwa deklarowały swoją pomoc w dedykowanej aplikacji, co skutkowało wsparciem najbardziej potrzebujących. Spółka włączyła się także w pomoc ośrodkom medycznym, przekazując darowiznę pieniężną oraz rzeczową, między innymi dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach, 22 Szpitala Wojskowego w Ciechocinku oraz Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Szczególne wsparcie otrzymali także członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sopocie. Oprócz wsparcia finansowego, Pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dostarczali seniorom zakupy, by Ci mogli zostać w domu.

PSSE w gronie najlepszych stref ekonomicznych na świecie

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się wśród najlepszych stref ekonomicznych świata, otrzymując wyróżnienie w rankingu fDi Global Free Zones of the Year 2020. Spółka została doceniona w kategorii Przemysł 4.0 oraz Robotyka za działalność Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Doceniono także działalność Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, który wspiera rozwój MŚP oraz startupów w branżach ICT, Life Science i energetyka. Ponadto jury doceniło sieciowanie i networking przedsiębiorców poprzez organizację specjalistycznych wydarzeń oraz pilotażowy projekt promujący działalność Polskiej Strefy Inwestycji pn. „Strefa w każdej gminie”.