• 28STY 2021

  • Przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego

Na terenie całego województwa kujawsko – pomorskiego działa Polska Strefa Inwestycji, którą zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dzięki Strefie przedsiębiorcy mogą uzyskać między innymi zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych. Taka pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z podmiotów Polskiej Strefy Inwestycji, mającej systemowo wspierać przedsiębiorców. - Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego przyznawana jest z tytułu wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję, badania i rozwój lub 2-letnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji - wyjaśnia Joanna Gasek Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych. Dzięki wsparciu przedsiębiorcy mogą odzyskać koszty inwestycji poprzez niepłacenie podatku dochodowego w maksymalnej wysokości 35% dla dużych przedsiębiorców, 45% dla średnich oraz 55% dla mikro i małych. Co w praktyce oznacza, że inwestycja o wartości 10 mln zł, przy wsparciu w wysokości 45 proc. pozwala przedsiębiorstwu odzyskać z podatku dochodowego 4,5 mln zł.

O ulgę podatkową można ubiegać się na terenie całego województwa, niezależnie od wielkości firmy. Warunki wsparcia dostosowane są do możliwości zarówno małych rodzinnych firm, jak i dużych korporacji. – Podstawą udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcy jest wydana decyzja o wsparciu. Uzyskanie decyzji zależy od spełnienia kryteriów ilościowych, czyli minimalnych nakładów inwestycyjnych, uzależnionych od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz stopy bezrobocia w danym powiecie. Przedsiębiorca musi spełnić także kryteria jakościowe, między innymi związane z innowacyjnością, zatrudnieniem, współpracą ze szkołami branżowymi, czy przynależnością do Krajowego Klastra Kluczowego - tłumaczy Joanna Gasek. Co ważne, ulgi przyznawane są jedynie na nowe inwestycje tj. budowę nowego zakładu, rozbudowę istniejącego zakładu, wprowadzenie nowych produktów lub zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego zakładu.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oprócz korzyści wynikających z ulgi podatkowej ofertuje także wsparcie inwestycyjne począwszy od znalezienia odpowiedniej działki, aż po rozbudowaną opiekę poinwestycyjną. – Zależy nam, aby firmy strefowe współpracowały ze sobą. Tworzymy wiele możliwości do networkingu oraz kooperacji między inwestorami. Ponadto organizujemy szkolenia i webinary, aby nasi inwestorzy mieli jak najlepsze warunki do rozwoju swoich przedsiębiorstw. Dbamy także o to, aby firmy miały odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, dlatego bardzo ważne są dla nas działania dotyczące szkolnictwa branżowego. Wspieramy szkoły, zachęcamy do tworzenia klas patronackich, a przede wszystkim koordynujemy współpracę  pomiędzy nauką a biznesem  – podkreśla Gasek.

Obecność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w województwie kujawsko-pomorskim to nie tylko korzyści dla firm ale także całego regionu. Spółka zainicjowała między innymi projekt pn. „Centralny Park Inwestycyjny Dźwierzno”, którego realizacja pozwoli na pozyskanie 460 ha terenu inwestycyjnego w gminie Chełmża. – Naszym celem jest tworzenie najlepszych warunków do inwestowania w województwie. Angażujemy się w projekty, mające na celu poprawę infrastruktury, czego doskonałym przykładem jest ulica Polskiej Strefy Inwestycji w Grudziądzu. Wybudowana przez PSSE i Miasto Grudziądz. Droga przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności tamtejszych terenów i pozyskania inwestora, który stworzy nowe miejsca pracy – dodaje Gasek.

Nowi inwestorzy to nowe miejsca pracy w regionie, jednak Strefa włącza się w projekty nie tylko biznesowe. - Ważną częścią naszej działalności jest także poprawa życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Wspieramy liczne akcje charytatywne, finansujemy edukację dzieci i młodzieży, a w obecnym, trudnym czasie włączymy się w walkę z covid-19, wspierając placówki medyczne.