• 16PAZ 2020

  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wyróżniona w rankingu fDi Global Free Zones

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wśród najlepszych stref ekonomicznych świata. W tegorocznym rankingu fDi Global Free Zones of the Year 2020 PSSE otrzymała cztery wyróżnienia.

PSSE została doceniona w kategorii Przemysł 4.0 oraz Robotyka za działalność Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. CPRP to jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, który umożliwia podnoszenie kompetencji pracowników, a także pomaga uczniom szkół branżowych w obraniu ścieżki kariery związanej z automatyką i robotyką.

Strefa została także wyróżniona za działalność Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, który wspiera rozwój MŚP oraz startupów w branżach ICT, Life Science i energetyka. Ponadto jury doceniło sieciowanie i networking przedsiębiorców poprzez organizację specjalistycznych wydarzeń oraz pilotażowy projekt promujący działalność Polskiej Strefy Inwestycji pn. „Strefa w każdej gminie”.