• 22LUT 2021

  • Ruszył konkurs - Szybka ścieżka 1/1.1.1/2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 15.02.2021 r. ogłosiło konkurs 1/1.1.1./2021 – Szybka ścieżka, skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Dla kogo?

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw, składające się z maksymalnie 3 podmiotów,
  • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co?
Na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Zakres tematyczny
Dla konkursu nie ma określonego zakresu tematycznego. Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Budżet konkursu
300 000 000 zł, w tym:

100 000 000 zł – na projekty w I rundzie,
200 000 000 zł – na projekty w II rundzie.

Dofinansowanie
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
1 000 000 zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,
2 000 000 zł – w przypadku pozostałych projektów.

Harmonogram konkursu
Data ogłoszenia: 15 lutego 2021 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 marca 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: maksymalnie 4 maja 2021 r.
Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) – nabór wniosków od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.
II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., do godz. 16:00.


Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni).

Wyniki konkursu:
Czas od zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursu do dnia publikacji list z tej rundy to maksymalnie 120 dni.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 000 000 euro

Więcej informacji na stronie internetowej