• 04MAR 2021

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 310.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 310/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 198/23 o powierzchni 0,2486 ha oraz działkę o nr 198/35 o powierzchni 0,1103 ha (działka nr 198/35 powstała wskutek podziału działki 198/34 na podstawie decyzji Wójta Gminy Krokowa nr ZPGN.6831.26.2021.JE – podział nieuwidoczniony w KW), położona w Kartoszynie, gmina Krokowa, woj. pomorskie, w obrębie Kartoszyno, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2W/00058147/7. Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.