• 29MAR 2021

  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera KS Pomorzanin Toruń

Pomorska SSE została sponsorem Klubu Sportowego Pomorzanin Toruń. Wsparcie w wysokości 50 000 zł zostanie przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach piłkarskiej i hokeja na trawie.  

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa Polska Strefa Inwestycji, którą zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Spółka od 15 lat wspiera rozwój gospodarczy województwa, udzielając przedsiębiorcom wsparcia między innymi poprzez zwolnienie z podatku dochodowego. Strefa angażuje się także w liczne działania na rzecz społeczności lokalnej.

- Od 15 lat nasza Spółka jest silnie związana z województwem kujawsko-pomorskim. Przez ten czas, wiele razy angażowaliśmy się w pomoc oraz wsparcie nie tylko lokalnych przedsiębiorców, ale także lokalnej społeczności. Dzisiaj rozpoczynamy nowy rozdział, wsparcie klubu sportowego z 85-letnią tradycją, który wychowuje i rozwija młode osoby poprzez promocję zdrowego stylu życia, aktywność fizyczną oraz ducha sportowej rywalizacji. Mamy nadzieje, że udzielone wsparcie wzmocni pozycję klubu oraz przyniesie mu wiele korzyści – powiedział Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obecnie w klubie działają dwie sekcje: piłki nożnej i hokeja na trawie. Środki finansowe zostaną przeznaczone na utrzymanie obecnej infrastruktury, zakup strojów sportowych, organizację meczów, a także wsparcie treningów.

- Cieszy mnie niezmiernie fakt, że spotkamy się tu dziś z powodu tak ważnej okazji, jaką jest przekazanie środków finansowych Klubowi Sportowemu Pomorzanin Toruń, sponsorem którego została Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jako osoba wspierająca toruńskie kluby sportowe, a jednocześnie osobiście aktywna fizycznie, wyrażam uznanie dla pracy jaką każdego dnia wkłada KS Pomorzanin w rozwój swoich zawodników. To klub o bardzo bogatej i znaczącej dla Torunia historii. Zależy mi na rozwoju naszych sportowców, bo sport to dyscyplina życia, która buduje i kształtuje silny charakter. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłam przyczynić się i pomóc klubowi w pozyskania tych istotnych dla nich środków finansowych i wsparcia ze strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wierzę, że to dopiero początek owocnej współpracy i jedna z wielu z inicjatyw, które zrealizuję wspólnie z KS Pomorzanin Toruń - powiedziała Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. 

- Dziękuję władzom  Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za wsparcie  klubu tak zasłużonego dla sportowej historii miasta, który wychował m.in. kilku wspaniałych olimpijczyków  – podkreślił Michał Zaleski, Prezydent Torunia.  

Pomorzanin Toruń to nie jedyny klub sportowy wspierany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. W ubiegłych latach Spółka wspierała między innymi Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto Spółka angażuje się we wsparcie szkolnictwa branżowego, czego potwierdzeniem jest m.in. udzielone wsparcie dla Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, który otrzymał dofinansowanie na wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w specjalnościach mechatronik, elektryk i automatyk. PSSE przewiduje także dalsze działania w obszarze szkolnictwa branżowego we współpracy z samorządami powiatowymi i przedsiębiorcami, z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.

- Jesteśmy świadomi znaczenia roli, jaką nasza Spółka odgrywa dla społeczności lokalnej. Wiemy także, że spoczywa na nas odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, dlatego angażujemy się w rozwój dzieci i młodzieży, między innymi poprzez wsparcie klubów sportowych, szkół oraz organizację zajęć praktycznych. Wspieramy także domy dziecka i szpitale w województwie. Największe wsparcie, tym instytucjom, udzieliliśmy w ubiegłym, pandemicznym roku. Wprowadzona przez nas polityka społecznej odpowiedzialności biznesu jest w pełni zintegrowana ze strategią działalności Spółki, a dbałość o jej odpowiednią realizację to jeden z naszych priorytetów – dodał Maciej Kazienko Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.