• 13KWI 2021

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 311.PSSE - 13.04.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 311/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 1859/16 o powierzchni 4,2126 ha, położona w Szubinie, powiat nakielski, gmina Szubin, woj. kujawsko-pomorskie, w obrębie 0013 Kowalewo, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Szubinie, prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1U/00025230/7. Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Zgodnie z wzmianką o nr 1. 1 DZ. KW. / BY1U / 1191 / 21 / 1 z dnia 1 marca 2021 r. w dziale I-O KW nr BY1U/00025230/7 złożony został wniosek o założenie nowej księgi wieczystej dla ww. działki i wpis Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w dziale II nowozałożonej KW jako właściciela. 

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu