• 14KWI 2021

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 313.PSSE - 14.04.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 313/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kartoszynie, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie, w obrębie Kartoszyno, nr 0006, stanowiąca działki o nr:

  • 198/30 o powierzchni 2,6957 ha,
  • 198/31 o powierzchni 0,2799 ha, 
  • 198/12 o powierzchni 0,6843 ha,
  • 198/1 o powierzchni 0,2186 ha,
  • 198/14 o powierzchni 0,4461 ha,
  • 198/15 o powierzchni 0,2698 ha,
  • 198/27 o powierzchni 0,5309 ha

dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2W/00013464/8.
Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu