• 21KWI 2021

  • Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym 313.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, w nawiązaniu do ogłoszenia, które ukazało się w dniu 14 kwietnia 2021 r., dotyczącym przetargu pisemnego nieograniczonego nr 313/PSSE w celu ustalenia podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w Kartoszynie, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie, stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., zawiadamia, iż działki będące przedmiotem przetargu, tj. działka o nr 198/30 o powierzchni 2,6957 ha oraz działka o nr 198/31 o powierzchni 0,2799 ha uległy podziałowi zgodnie z ostateczną i prawomocną decyzją warunkową Wójta Gminy Krokowa ZPGN.6831.26.2021.JE z dnia 26 stycznia 2021 r. Dodatkowo dla działek będących przedmiotem przetargu została założona nowa księga wieczysta KW nr GD1W/00126473/2. Podział nieruchomości nie jest jeszcze uwidoczniony w księdze wieczystej.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym sprostowaniu.