• 22KWI 2021

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 314.PSSE - 22.04.2021 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 314/PSSE na sprzedaż prawa własności ruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi sieć gazowa dn 160 o długości 752,00 m wraz z przyłączami dn 90 o długości 164,00 m, tj. razem długości sieci wynoszącej 916,00 m, położona na nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Tczewie przy ul. Malinowskiej i ul. Czatkowskiej, stanowiącej działki nr 10/21 i 10/37 (dalej również jako „Przedmiot przetargu”).
Przedmiot przetargu stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.
Nieruchomość gruntowa na której znajduje się Przedmiot przetargu stanowiąca działki o nr 10/21 i 10/37, położona w obrębie 0002, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1T/00030053/0, stanowi własność spółki działającej pod nazwą „Flextronics International Poland” sp. z o.o.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.