• 27KWI 2021

  • Nowe inwestycje w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał kolejne decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wartość deklarowanych nakładów przekroczyła 33 mln zł.

Do grona inwestorów PSSE dołączyła firma Unitest Marine Simulators. Jest to mikroprzedsiębiorstwo, które zostało światowym liderem w tworzeniu oprogramowania do szkoleń morskich i symulatorów siłowni, a także lider w stosowaniu technik wirtualnej rzeczywistości w symulatorach siłowni okrętowych. Jego produkty są instalowane w 52 krajach na całym świecie. W ramach decyzji o wsparciu firma utworzy i wyposaży nowy zakład w Gdyni na potrzeby prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwo dzięki wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji zwiększy liczbę oferowanych produktów.

Wśród nowych inwestorów znalazła się także firma Eco-Hand, specjalizująca się w produkcji nowoczesnych mebli tapicerowanych. Producent planuje  kontynuowanie inwestycji w dalszy rozwój firmy poprzez zainwestowanie środków w zakup kolejnej hali produkcyjnej i sukcesywne podwyższanie rentowności poprzez wykorzystanie efektu skali

Novacode, jedna z największych drukarni etykiet w Polsce zainwestuje prawie 20 mln zł w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Kruszynie Krajeńskim. Inwestycja pozwoli firmie na zwiększenie sprzedaży poza granicami kraju, a także rozwój nowych linii produktów.

Wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji otrzymało także przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „FUGAZI” Bernadeta Lewicka-Dzięciołowska. Firma przeznaczy ponad milion złotych na zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, produkującego wyroby z drutu i blachy oraz profili stalowych w Napolu w gminie Kowalewo Pomorskie. Inwestycja obejmie także budowę dodatkowej hali produkcyjnej i wiaty magazynowej.