• 26MAJ 2021

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 315.PSSE - 26.05.2021

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 315/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o nr 139/9 o powierzchni 0,2482 ha i 140/4 o powierzchni 0,0558 ha, położone w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, w obrębie 0015 Machnacz, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00098724/9. Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.