• 02LIP 2021

  • Polskie startupy satelitami Neptuna. Z Pomorskiej Strefy na oceany biznesu

W dniu 30 czerwca dwie pomorskie młode firmy SeaData i REXS.IO otrzymały listy gratulacyjne za wygranie konkursów w ramach projektu GALATEA. Każda z firm otrzyma dotację 60 tys. euro na realizację innowacji w obszarze przemysłów  morskich. Wytyczają nowy kurs dla polskich małych firm innowacyjnych działających w światowej branży morskiej. 

Listy gratulacyjne odebrali: Anna Wenta i Rafał Wolak z SeaData. REXS.IO reprezentowała Agata Kukwa. Listy gratulacyjne wręczyli Przemysław Sztandera, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Marek Grzybowski z Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. 

Polskie firmy liderami

Projekty będą realizowane w partnerstwie międzynarodowym. Liderami projektów są polskie firmy, a partnerami małe firmy działające w klastrach morskich, logistycznych i ICT uczestniczące w projekcie GALATEA realizowanym w ramach programu Horyzont 2020.

– Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym tworzy specjalne warunki dla firm, które rozwijają innowacje – podkreślił prezes Przemysław Sztandera i przypomniał, że w PSSE realizowany był projekt Spece3ac, którego uczestnikiem była między innymi SeaData, wówczas startup, a dzisiaj samodzielne mikroprzedsiębiorstwo przebijające się na rynki międzynarodowe pod skrzydłami Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Na tarasie w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym znajduje się jeden z zestawów czujników zamontowanych przez SeaData w ramach projektu finansowanego ze środków projektu Space3ac. Wraz z innymi czujnikami zamontowanymi w portach Gdyni i Gdańska monitoruje on stan powietrza w Trójmieście i rejonie Zatoki Gdańskiej. 

- SeaData wraz partnerami z Hiszpanii i Francji zaprojektuje system kompleksowego monitoringu stanu powietrza i portowych akwenów wykorzystując nie tylko instalacje stacjonarne ale również drony – wyjaśnia dr inż. Marta Wenta, która przed tygodniem obroniła z wyróżnieniem doktorat. 

– REXS.IO opracuje wraz GSData, rumuńskim partnerem z projektu Galatea, system który będzie  wykorzystywał blockchain do obiegu dokumentów w logistyce morskiej – wyjaśnia Agata Kukwa i podkreśla, że rozwiązanie, które powstanie będzie można wykorzystywać w każdym biznesie. Agata Kukwa wspomina, że wcześniej przez kilka lat działała w GPNT. 

Kosmos w Strefie i portach

Przypomnijmy, że w 2017 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz kilka firm z Wybrzeża, w tym Zarządy Portów w Gdyni i Gdańsku podpisały umowę partnerską w ramach projektu “Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego”. Projekt „Space3ac Intermodal Transportation” realizowany był z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zarządy Portów występowały w projekcie w roli Dużego Przedsiębiorstwa zgłaszającego zapotrzebowanie portu na rozwiązania wykorzystujące technologie satelitarne. Projekt Space3ac prowadzony był przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.  Finansowany  był w ramach konkursu ScaleUP, a finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2016 roku. 

Był to wówczas  pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Jego celem było wykorzystanie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców zajmujących się technologiami satelitarnymi. Chodziło o wykorzystanie ich wiedzy do rozwiązywania potrzeb  dużych przedsiębiorstw, w tym spółek skarbu państwa. Konkurs był elementem działań Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB. Był on finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Projekt Space3ac Intermodal Transportation otrzymał środki na finansowe wsparcie 20 firm wykorzystujących  technologie satelitarne w praktyce. Wybrane podmioty miały za zadanie opracować rozwiązania dla firm, które zgłosiły konkretne potrzeby. Partnerami projektu były: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, C.Hartwig Gdynia SA, Instytut Morski w Gdańsku oraz Polska Agencja Kosmiczna, która miała wówczas siedzibę w Gdańskim Parku Naukowo-Technicznym. Utworzony przez PSSE akcelerator Space3acmiał za zadanie udzielić małym firmom wsparcia doradczego i eksperckiego oraz finansowego w wysokości do 200 tysięcy zł na jeden projekt. 

W cieniu Neptuna

GALATEA,  to kontynuacja projektu „NEPTUNE, INNOSUP-1, Blue Growth Accelerator”. „Neptun” wywołał pierwszą dużą falę innowacji w „niebieskiej gospodarce” Unii Europejskiej. Osiągnął liczące się  efekty  we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

- GALATEA ma naceluopracowanienowychmiędzysektorowychitransgranicznychbiznesowychłańcuchówwartościintegrującychtechnologiei know-how ze społeczności lotniczych i ICT z kluczowymi dziedzinami przemysłów morskich – mówi Clémence Le Corff, Chargée de mission Europe/EU Project menedżerka, z Pôle Mer Méditerranée i wyjaśnia: Wybraliśmy nastepujące obszary niebieskiej gospodarki: smart port, inteligentne statki, inteligentne stocznie i bezpieczeństwo morskie.

W tym celu powołano konsorcjum składające się z 8 partnerów (7 klastrów z sektorów morskiego, ICT i Aerospatiale) oraz jednej organizacji badawczo-technologicznej. Partnerzy reprezentują klastry z Francji, Grecji, Polski, Rumunii i Hiszpanii. GALATEA została podzielona na 3 etapy, z których wszystkie mają na celu wspieranie MŚP w rozwoju innowacji. 

– Pierwszy etap to identyfikacja popytu użytkowników końcowych na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań – informuje Clémence Le Corff. Drugi etap, to generowanie projektu przez MŚP. Podczas dwóch różnych wydarzeń, GALATEA tworzy platformy  do nawiązania kontaktów międzynarodowych między MŚP, dyskusji i pojawianiu się pomysłów na wspólne projekty, które zostaną zgłoszone na konkurs GALATEA. Trzeci etap działań, to wsparcie innowacji. Eksperci wybierają  MŚP o wysokim potencjale i wspierają je w opracowywaniu innowacyjnych projektów. 

– Wiemy, że małe firmy potrzebują wsparcia w prowadzeniu działalności jak człowiek świeżego powietrza – wyjaśnia obrazowo Diego Carballo i charakteryzuje istotę projektu:  GALATEA to nie tylko dotacje, ale przede wszystkim wsparcie merytoryczne MŚP w opracowaniu profesjonalnych projektów. Dlatego oferujemy wsparcie  w umiędzynarodowieniu działalności i zapewnieniu trwałości projektów opracowanych w ramach  GALATEA.

Najlepsi z dotacjami

W pierwszym etapie konkursu ogłoszonego w ramach GALATEA, o dofinansowanie ubiegało się 178 MŚP, w tym 20 rumuńskich, 59 hiszpańskich, 28 greckich i 52 francuskich oraz 18 z Polski. Złożono 77 wniosków o finansowanie inwestycji. Polskie firmy zgłosiły swoje rozwiązania w kilku międzynarodowych zespołach. Dwa najwyżej ocenione konsorcja, którego liderami są SeaData i REXS.IO otrzymały dofinansowanie na innowacyjne projekty. Dodajmy, że pozostałe polskie MŚP, które zakwalifikowały się do konkursu wypadły również dobrze. Zabrakło im dosłownie kilku punktów, by uzyskać dotacje, tak silna była międzynarodowa konkurencja. 

Prezes Sztandera podkreśla, że kojarzenie dużych przedsiębiorstw z firmami innowacyjnymi nie skończyło się wraz z projektem Space3ac. PSSE i GPNT w dalszym ciągu sprzyjają rozwojowi współpracy innowatorów z dużymi firmami. Drugi etap projektu GALATEA kontynuowany będzie we wrześniu.