• 12LIP 2021

  • Polskie Domy Modułowe z decyzją o wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyznał Polskim Domom Modułowym sp. z o. o. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.   

Oficjalnie decyzję w dniu 9 lipca wręczyli Ireneusz Zyska Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Maciej Kazienko Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt Polskich Domów Modułowych sp. z o.o. dotyczy uruchomienia linii produkcyjnej prefabrykowanych modułów mieszkaniowych w Cierpicach, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie. Dodatkowo będzie realizowana produkcja tarcicy i wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych.

Realizacja celu głównego (w postaci uruchomienia linii produkcyjnej modułów mieszkaniowych) przyczyni się do wykonania celów strategicznych spółki PDM, zmierzających do zwiększenia zainteresowania w Polsce wykorzystaniem drewna do wznoszenia wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i w konsekwencji, zwiększenia udziału (podaży) ekologicznych budynków mieszkalnych. Planowane nakłady inwestycyjne to 61,5 mln zł.

Spółka PDM powinna odegrać istotną rolę w procesie transformacji sektora budowlanego w zakresie stosowania ekologicznych technologii oraz materiałów w oparciu o krajowe zasoby naturalne (drewno) oraz niewykorzystany potencjał przemysłu w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.