• 16LIP 2021

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 316.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 316/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o nr 3/14 i 3/11 o łącznej powierzchni 0,5531 ha, położona w Tczewie, w obrębie 2, przy ul. Malinowskiej, gmina m. Tczew, powiat tczewski, woj. pomorskie, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgi wieczyste nr GD1T/00047579/5 i GD1T/00036466/0. Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.