• 26LIP 2021

  • Lokalizacja biura PSSE w GPN-T

Uprzejmie przypominamy, że od 1 lutego 2021 roku, biuro Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajduje się na IV piętrze budynku B, Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres: 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 
(budynek B, IV piętro)