• 17SIE 2021

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 317.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 317/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana:
- stanowiąca działkę o nr 329 o powierzchni 0,8283 ha, położona w Nadolu, gmina Gniewino, woj. pomorskie, w obrębie Nadole, dla której Sąd Rejonowy we Wejherowie, IV wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1W/00031902/6.
- stanowiąca działkę o nr 199/189 o powierzchni 0,2018 ha, położona w Kartoszynie, gmina Krokowa, woj. pomorskie, w obrębie 0006 Kartoszyno, dla której Sąd Rejonowy we Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2W/00013464/8.
- stanowiąca działkę o nr 199/190 o powierzchni 0,0063 ha, położona w Kartoszynie, gmina Krokowa, woj. pomorskie, w obrębie 0006 Kartoszyno, dla której Sąd Rejonowy we Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2W/00013464/8.

Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.