• 17SIE 2021

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 318.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-703 Sopot ul. Władysława IV 9, adres do doręczeń: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 318/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.


W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana:
- stanowiąca działkę o nr 330/2 o powierzchni 0,7793 ha, położona w Nadolu, gmina Gniewino, woj. pomorskie, w obrębie Nadole,
- stanowiąca działkę o nr 293/87 o powierzchni 0,2004 ha, położona w Nadolu, gmina Gniewino, woj. pomorskie, w obrębie Nadole,
dla których Sąd Rejonowy we Wejherowie, IV wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1W/00031902/6.


Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.