• 26SIE 2021

  • Nowy zakład produkcyjny w Gniewie

Firma Kronos-Polymer zainwestuje ok 21 mln zł w budowę nowego zakładu recyklingu w Gniewie. Przedsiębiorstwo otrzymało od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowa inwestycja przewiduje budowę hali produkcyjnej , która zostanie wyposażona w maszyny i urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych , budynku biuro-socjalnego oraz hali magazynowej. W zakładzie zostanie zainstalowana kompletna linia produkcyjna do przetwarzania surowców odpadowych z polietylenu i polipropylenu wraz z linią do oczyszczania wody technologicznej oraz linią granulującą. Przedsiębiorca wdroży także nowatorską technologię produkcji granulatów, opracowaną w projekcie B+R z dwiema Polskimi Uczelniami. Realizacji projektu sprzyja legislacja Unijna, promująca wykorzystanie surowca wtórnego z tworzyw sztucznych w myśl dyrektywy o Gospodarce Obiegu Zamkniętego.

Maksymalna wysokość pomocy publicznej do jakiej Przedsiębiorstwo nabyło prawo na ten projekt inwestycyjny wynosi 12 288 225,95 zł w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Na podobne wsparcie mogą liczyć firmy z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, rozpoczynające nową inwestycję polegającą m.in. na budowie zakładu, zwiększeniu mocy produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, czy dywersyfikacji produkcji. Polska Strefa Inwestycji pozwala na odzyskanie kosztów inwestycji poprzez niepłacenie podatku dochodowego w maksymalnej wysokości 35% dla dużych przedsiębiorców, 45% dla średnich oraz 55% dla mikro i małych.

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał w tym roku już 31 decyzji o wsparciu. Łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych przekroczyła miliard złotych. Projekty pozwoliły na utworzenie 253 nowych miejsc pracy oraz utrzymanie ponad 3 615 stanowisk.