• 14WRZ 2021

  • Przedsiębiorcy zasiali łąkę kwietną w Ostaszewie

Blisko 20 gatunków kwiatów będzie zdobiło pas o pow. 400 m2 przy terenach inwestycyjnych w Ostaszewie. Łąka kwietna powstała z inicjatywy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przyszłej wiosny w Ostaszewie pojawią się pożyteczne dla środowiska kwiaty. To efekt zasianej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz jej Inwestorów łąki. Będzie ona nie tylko pięknie pachnieć i wyglądać, ale przede wszystkim przyniesie wiele korzyści dla środowiska – stanowi bowiem m.in. pokarm i schronienie dla wielu owadów i małych zwierząt, obniża temperaturę powietrza i pomaga w walce z suszą.

- Zależy nam na ochronie bioróżnorodności. Bez owadów zapylających, nie mielibyśmy ani owoców, ani warzyw. Musimy uświadomić sobie, że nowe technologie nie są w stanie zapewnić nam życia, tak jak robi to środowisko naturalne, w związku z tym przedsiębiorstwa muszą być świadome swojej roli jaką odgrywają w ekosystemie – mówi Maciej Kazienko Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 15 lat temu rozpoczęła działalność w województwie kujawsko – pomorskim, pierwszymi terenami objętymi granicami PSSE były te zlokalizowane w Ostaszewie.

- Powstała łąka kwietna to symbol „zielonego kierunku” jakim zaczęła podążać nasza Spółka. Chcemy stawiać jeszcze większy nacisk na zrównoważony rozwój i wspierać działania zarówno te biznesowe ale także społeczne  i środowiskowe – dodaje Maciej Kazienko.