• 24WRZ 2021

  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna świętuje 15 lat w województwie kujawsko-pomorskim

 

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna od 15 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego. Dzięki Spółce, w regionie zainwestowało 104 przedsiębiorców. Łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych przekroczyła 7 mld zł. Projekty pozwoliły na utworzenie 6 tys. nowych miejsc pracy.

15 lat aktywnej działalności na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego

12 lipca 2006 roku została utworzona w Łysomicach pierwsza podstrefa PSSE w województwie kujawsko – pomorskim. Podstrefa była w całości dedykowana pod zamknięte inwestycje japońskie. Po kilku latach działalności, część inwestorów zdecydowała o zamknięciu produkcji w Polsce, a obiekty produkcyjne  zostały przejęte przez lokalne przedsiębiorstwa z polskim kapitałem. Od tego momentu systematycznie wzrastała nie tylko liczba hektarów objętych granicami Strefy w woj. kujawsko-pomorskim, ale przede wszystkim nowych Inwestorów. Przełom gospodarczy w województwie nastąpił w 2018 roku, kiedy weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji.

- Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, czyli, tzw. "stara ustawa" wygenerowała inwestycje na ponad 4,5 mld zł na przestrzeni 12 lat, natomiast w zaledwie 3 lata nowa ustawa o wspieraniu inwestycji, gdzie cała Polska stała się Strefą, wygenerowała nakłady w wysokości 2,8 mld zł – podkreślił Przemysław Sztandera Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Do wejścia w życie nowej ustawy, w województwie kujawsko-pomorskim, teren objęty granicami SSE miał sumaryczną powierzchnię 880 ha, a procedura objęcia granicami Strefy była skomplikowana. Po wejściu nowej ustawy cała Polska stała się „specjalną strefą ekonomiczną”, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku można korzystać na terenie całego województwa, niezależnie od wielkości firmy.

- Dzięki zmianom legislacyjnym, możemy działać tak, aby wyrównać szanse rozwoju każdego powiatu. PSSE swoim zasięgiem objęła całe województwo kujawsko – pomorskie, co pozwoliło szerzej spojrzeć na region i jego potrzeby. Polska Strefa Inwestycji niewątpliwie prowadzi do zrównoważonego rozwoju, gdyż największe korzyści mają inwestorzy w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – dodał Przemysław Sztandera.

Nowoczesne Centrum Robotów we Włocławku

Z okazji 15-lecia swojej działalności w województwie kujawsko – pomorskim PSSE zainicjowała otwarcie filii Centrum Programowania Robotów Przemysłowych we Włocławku. Filia powstanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Projekt realizowany będzie we współpracy z Urzędem Miasta Włocławek.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, chcemy stworzyć miejsce stanowiące edukacyjne wsparcie dla przemysłu 4.0. W CPRP we Włocławku możliwe będzie zdobycie praktycznych umiejętności obsługi robotów przemysłowych i innych nowoczesnych technologii obecnych w wielu branżach – powiedział Maciej Kazienko Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W Centrum będą prowadzone szkolenia, kursy oraz zajęcia praktyczne z zakresu obsługi robotów przemysłowych dla potrzeb zmieniającej się gospodarki regionu. Jego oferta dedykowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu technicznym, studentów, nauczycieli oraz firm, które będą zainteresowane podniesieniem kompetencji swoich pracowników.

- Na początku przyszłego roku planujemy zakup trzech robotów przemysłowych, które pozwolą na rozpoczęcie zajęć w CPRP we Włocławku. Chcemy zaprosić także inwestorów Spółki do współpracy nad tym projektem, aby stworzone Centrum nieustannie się rozwijało i dostosowywało ofertę do bieżących potrzeby lokalnych przedsiębiorców – dodał Maciej Kazienko.

Uroczysta gala 15-lecia istnienia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się we Włocławku. Podczas wydarzenie podziękowano przedsiębiorcom za dotychczasową współpracę, podpisana została także umowa z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku i Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku. Placówki będą mogły liczyć na pomoc między innymi w zakresie praktyk, straży oraz doradztwa zawodowego.