• 29WRZ 2021

  • Zaproszenie do składania oferty na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. 81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki na rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.