• 20PAZ 2021

  • OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI - Machnacz

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku ogłasza aukcję nr 320/PSSE  na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność  Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego aukcją wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki o nr 139/9 o powierzchni 0,2482 ha i 140/4 o powierzchni 0,0558 ha, położone w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, w obrębie 0015 Machnacz, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WL1W/00098724/9.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.