• 01GRU 2021

  • Przemysł stoczniowy, off-shore i energia ze źródeł odnawialnych – teoria a praktyka, podsumowanie warsztatów z firmą projektową dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych

O projekcie

W październiku 2021 zakończyliśmy realizację projektu Bałtycki Port Młodzieżowych Kompetencji, który był autorskim projektem edukacyjnym stworzonym przez  PSSE i firmę Global Maritime przygotowanym w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku pracy. Projekt był realizowany od września 2020 do listopada 2021 i był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i do studentów wyższych uczelni z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy chcieli się zapoznać ze specyfiką pracy w firmie projektowej realizującej przedsięwzięcia w obszarze gospodarki morskiej i off-shore, zainteresowanych tematyką pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz wymagań środowiskowych w budowie i eksploatacji statków, procesem budowy statku i obliczeń inżynierskich dla statków, a także przepisów morskich w zakresie inżynierii dla jednostek pływających.

Bałtycki Port Młodzieżowych Kompetencji to cykl warsztatów prowadzonych przez pracowników Global Maritime, którzy są specjalistami i długoletnimi praktykami w swojej dziedzinie, a o wykonywanej pracy opowiadają  ze znawstwem i pasją.

Co się wydarzyło?

W czasie realizacji projektu odbyliśmy 18  warsztatów z zastosowania wiedzy teoretycznej m.in. z fizyki i matematyki w praktycznym wykorzystaniu w pracy zawodowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w których wzięło udział 662 uczniów. Ponadto zrealizowaliśmy 9 spotkań z cyklu Dni Otwartych, w których uczestniczyło 228 uczniów i studentów. Zajęcia te zorganizowaliśmy  dla uczniów z 11 szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz jednej szkoły podstawowej.

Dodatkowo odbył się cykl 5 zajęć dla studentów studiów inżynierskich Politechniki Gdańskiej studiujących na wydziale Wydział Elektrotechniki i Automatyki, na kierunku elektrotechnika

W każdym spotkaniu uczestniczyła grupa 37 osób.

Spotkania ze specjalistami z firmy Global Maritime cieszyły się również uznaniem ze strony 45 nauczycieli, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, proponowali szczegółowe zagadnienia przedstawiane w czasie prezentacji oraz mieli okazję do merytorycznej debaty z prowadzącymi.

 

Tematyka zajęć

Wysoko wykwalifikowani specjaliści z firmy  Global Maritime przygotowali ponad dwadzieścia tematów związanych z gospodarką morską, off-shore oraz energetyką ze źródeł odnawialnych.

W czasie warsztatów z zastosowania wiedzy teoretycznej m.in. z fizyki i matematyki w praktycznym wykorzystaniu w pracy zawodowej uczniowie zapoznali się z procesem budowy statku na przykładzie procesu budowy R/V „Oceanograf”, uzyskując odpowiedź na pytanie  dlaczego statek pływa i dlaczego matematyki i fizyki się nie oszuka. Klasy uczące się w zawodzie technik nawigator otrzymały dawkę najświeższej wiedzy z zakresu systemów radiowych i nawigacyjnych, wymiany danych, środków łączności satelitarnej, sieci komputerowych oraz  bezpieczeństwa IT na statkach, a także  funkcji czarnej skrzynki na pokładzie statku. Ponadto przyszli nawigatorzy uzyskali odpowiedź na pytania po co i jak  działają systemy zdalnej identyfikacja statków (AIS i LRIT) oraz jak utrzymać pozycję statku. Dla techników energetyków oraz techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przygotowane zostały zajęcia pt. Jak wytwarzana jest energia elektryczna ze źródeł odnawialnych – PV, wind z rozwinięciem tematu fotowoltaiki w zakresie wyliczenia sprawności, natężenia i mocy, instalacji fotowoltaicznych na dachu czy też pływających elektrowni. Ponadto uczniowie otrzymali aktualne informacje z zakresu pozyskiwania energii elektrycznej wiatru, wytrzymałości materiałów stosowanych w turbinach wiatrowych, systemów sterowania kątem wychylenia łopat oraz farm wiatrowych na morzu z uwzględnieniem oceny oddziaływania na środowisko.

Dni otwarte w BPNT to cykl spotkań prezentujących pracę firmy projektowej i inżynieryjnej sektora morskiego oraz energetyki wiatrowej, w tym: pokaz rutynowych procesów projektowych, analiz lub symulacji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania projektowego, omówienie procesu projektowania instalacji morskich oraz niezależnej weryfikacji projektowej jak i bezpieczeństwa w tematach związanych z energetyką wiatrową, włączając przedsięwzięcia morskie.

Z dużym uznaniem ze strony studentów Politechniki Gdańskiej spotkały się zajęcia prowadzone przez inżynierów Global Maritime, ponieważ stanowiły szczególną okazję do zweryfikowania teoretycznej wiedzy zdobywanej na uczelni z wymaganiami i zadaniami stawianymi wobec inżynierów w pracy zawodowej. W czasie warsztatów studenci wysłuchali praktycznych informacji o wykonywaniu instalacji eklektycznych na statkach, charakterystyce obliczeń zwarciowych i harmonicznych z przykładami oraz kompatybilności elektromagnetyczna urządzeń i instalacji elektrycznych na statkach. Ponadto przeanalizowali dokumentację projektową, jej rodzaje, przykłady oraz zakres jaki obejmuje. Usłyszeli także o konfiguracji elektrowni na jednostkach pływających oraz wyzwaniach i nowych tendencjach w rozwoju napędu i zasilania statków, a zwłaszcza ewolucji źródeł zasilania: HFO, MDO, LPG/LNG, fuel cells, PV, H2. Jedno ze spotkań zostało również poświęcone wymaganiom środowiskowym na jednostkach pływających, czyli inwentaryzacji materiałów niebezpiecznych, systemom oczyszczania spalin (NOX, SOx), ochrony wód balastowych czy limitów emisyjność i wibracji.

 

Dlaczego do projektu zaprosiliśmy firmę Global Maritime?

Firma Global Maritime sp. z o.o. to zespół doświadczonych specjalistów świadczący wysoko specjalistyczne usługi doradcze dla lokalnego rynku statkowego i „offshore”. Firma posiada ugruntowane doświadczenie, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie szeroko pojętej gospodarki morskiej. Długoletnie doświadczenie zdobyte przy współpracy z tą gałęzią przemysłu pozwala zespołowi na precyzyjne i dokładne rozwiązywanie powierzonych zadań. Wysoko wykwalifikowana kadra Global Maritime dysponuje również wiedzą i doświadczeniem w branży elektro-energetycznej. Zespół brał udział w projektach związanych z energetyką wiatrową, włączając przedsięwzięcia morskie. Członkowie grupy uczestniczyli przy tworzeniu norm dla morskiej energetyki wiatrowej. Zespół niezależnych ekspertów Global Maritime stanowią specjaliści z wieloletnim stażem i doświadczeniem w zakresie projektowania, weryfikacji projektów na wszystkich etapach (ang.: Approval in Principle, Front and Engineering Design, Detailed Design, full Class Approval), certyfikacji komponentów  i systemów dla statków oraz instalacji off-shorowych.

Realizując projekt wypracowaliśmy ciekawą formę współpracy między przedsiębiorcą a szkołami, pozwalająca na wykorzystanie i przekazanie unikalnej wiedzy i doświadczenia pracowników firmy. Dziękujemy bardzo inżynierom z firmy Global Maritime Sp. z o.o. za interesujące zajęcia, które znalazły uznanie u wszystkich osób, które miały okazję w nich uczestniczyć. Uczniom, nauczycielom i studentom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach oraz wiele zadawanych pytań. Mamy nadzieję, że poprzez udział w naszym projekcie mieli okazję rozwinąć zainteresowanie nauką w wybranych zawodach i specjalizacjach.