• 10GRU 2021

  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z rekordową ilością wydanych decyzji o wsparciu. To najlepszy wynik Spółki w historii

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w tym roku już 62 decyzje o wsparciu. To dla Spółki rekordowa w skali roku liczba. Łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych przekroczyła 1,7 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali powstanie 501 nowych miejsc pracy.

Dla porównania rok 2020 Spółka zakończyła wynikiem 48 wydanych decyzji, w stosunku do bieżącego roku, nastąpił wzrost w wysokości prawie 30%. Zdaniem Zarządu Spółki, rekordowy poziom decyzji o wsparciu to efekt dotarcia do nowych przedsiębiorców i obalenie mitu, że pomoc publiczna udzielana jest jedynie dużym przedsiębiorcom. To właśnie małe i średnie firmy zainwestowały w bieżącym roku najwięcej.

- Osiągnęliśmy najlepszy wynik w blisko 25-letniej działalności Spółki. To świadczy o sukcesie całej Polskiej Strefy Inwestycji. Dzięki wprowadzonym w 2018 roku zmianom nie tylko duże firmy mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, wręcz przeciwnie to właśnie małe i średnie firmy otrzymują największe wsparcie, co przyczyniło się do przełomu gospodarczego. W tym roku to właśnie lokalne mikro, małe i średnie firmy rozwijają się najprężniej – powiedział Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na początku grudnia decyzję o wparciu dla firmy z sektora MŚP otrzymała Spółka ASAG z Żukowa, która dostarcza rozwiązania dla przemysłu budowlanego. Przedsiębiorstwo w ramach nowego projektu inwestycyjnego zakłada między innymi nabycie specjalistycznych maszyn i urządzeń w celu zwiększenia mocy produkcyjnych, a także realizację innowacyjnych produktów opartych na patentach i autorskich rozwiązaniach.  Wartość inwestycyjna tego projektu przekroczy 7 mln zł.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w bieżącym roku wspierała także duże, międzynarodowe projekty. Wśród nich między innymi inwestycję firmy Northvolt. Szwedzka firma otworzy w Gdańsku nowoczesną fabrykę modułów bateryjnych. Koszt inwestycji przekroczy 200 mln dolarów, w ramach tego projektu powstanie 500 nowych miejsc pracy. 8 grudnia na terenie budowy wbito pierwszą łopatę pod tę inwestycję.

- Grudzień 2021 to dla nas okres bardzo intensywnej pracy.  Z uwagi na koniec obecnej perspektywy unijnej i nową mapę pomocy regionalnej, a także zmiany w przepisach strefowych, wielu przedsiębiorców zamierza złożyć jeszcze wnioski o wydanie decyzji o wsparciu na dotychczasowych zasadach. Obecnie procedujemy kolejne decyzje, które pomogą przedsiębiorcom w dalszym rozwoju – dodał Maciej Kazienko Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.