• 11STY 2022

  • Skorzystaj z bezpłatnych kursów zawodowych

Mieszkańcy pomorza, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe, mogą ponownie liczyć na pomoc Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka rozpoczęła kolejny nabór na bezpłatne szkolenia.

Pod okiem doświadczonej kadry, osoby zainteresowane mogą przeszkolić się między innymi z programowania i obsługi procesu druku 3D, spawania blach i rur metodą MAG 136, otrzymać uprawnienia na operatora i technologa-programisty maszyn CNC, a także operatora suwnic placowych RTG. Uczestnicy szkoleń mają szansę na zdobycie nowych doświadczeń, podniesienie swoich kompetencji, bądź zdobycie nowej pracy.

- Cieszymy się, że poprzedni nabór na kursy spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. W przypadku szkolenia z CAD oraz druku 3D zostały już ostatnie wolne miejsca. Ważne jest dla nas to, że nauka odbywa się w małych grupach, maksymalnie 10 osobowych, co pozwala uzyskać znacznie wyższy poziom. Warto podkreślić, że szkolenia są pełnowartościowe i kończą się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu – podkreśla Damian Orzeł koordynator projektu.

Projekt Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, zlecenie i dzieło oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pierwszeństwo w naborze mają osoby z wykształceniem średnim oraz powyżej 25. roku życia. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu w trakcie trwania całego projektu.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zainteresowani szkoleniami mogą zgłaszać się do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na adres e-mail koordynatora projektu: d.orzel@strefa.gda.pl.