• 12STY 2022

  • Czy będą nowe tereny inwestycyjne na pomorzu?

Invest in Pomerania oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna rozpoczynają cykl spotkań mający na celu kooperację między właścicielami gruntów, a przedsiębiorcami poszukującymi terenów inwestycyjnych na Pomorzu. Projekt ma szansę przyczynić się do powstania nowych inwestycji w województwie.

Pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu zostanie zorganizowane 18 stycznia 2022 w budynku  Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Kościerska 2a, w Żukowie. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy właściciele gruntów, którzy posiadają tereny potencjalnie istotne w kontekście zagospodarowania na cele produkcyjne i usługowe, a także przedsiębiorstwa poszukujące terenów pod nowe inwestycje. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

- Wybór miejsca rozpoczynającego cykl spotkań nie jest przypadkowy. Gmina Żukowo dzięki swojemu położeniu w ramach Aglomeracji Trójmiejskiej oraz planowanym inwestycjom infrastrukturalnym ma szansę znacząco wzmocnić swoją pozycję na mapie gospodarczej województwa Pomorskiego. Niewątpliwie kluczowym aspektem, przy wyborze lokalizacji projektu w konkretnym miejscu jest dostęp do atrakcyjnych terenów. Na tą atrakcyjność w znacznej części wpływa infrastruktura drogowa. Realizacja między innymi Trasy Kaszubskiej tworzy potencjał do przyciągnięcia znaczących projektów inwestycyjnych do gminy Żukowo. Warto wykorzystać ten moment - podkreśla Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Invest in Pomerania.

W gminie trwają intensywne prace nad inwestycjami drogowymi, które są prowadzone w ramach kluczowych w skali regionu projektów. Po pierwsze tzw. Trasa Kaszubska, będąca częścią trasy S6. Po drugie, powiązana z tym budowa Obwodnicy Metropolitalnej, która będzie przedłużeniem Południowej Obwodnicy Gdańska od węzła Straszyn, przez Żukowo i Miszewo do węzła Chwaszczyno i właśnie Trasy Kaszubskiej. Jej ważną częścią ma być obwodnica miasta Żukowa.

- Pomysł na realizację spotkań powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie, nie tylko przedsiębiorców na tereny inwestycyjne, ale także właścicieli gruntów. Projekt przyniesie korzyści dla obu stron, po pierwsze dostępne grunty zostaną wprowadzone do bazy terenów inwestycyjnych województwa pomorskiego, co wiąże się z promocją oraz pomocą w  sprzedaży. Po drugie firmy, nie tylko znajdą odpowiedni teren, ale będą miały także szansę skorzystać z ulgi podatkowej na nową inwestycję w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – mówi Igor Nagraba Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Inwestorów oraz Współpracy Międzynarodowej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dużym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną województwa jest także obecność Polskiej Strefy Inwestycji. PSI to kontynuacja idei specjalnych stref ekonomicznych, jednak w znacznie rozszerzonej formie. Wcześniej głównym ograniczeniem był zasięg terytorialny, na którym można było uzyskać wsparcie. Wprowadzona w 2018 roku ustawa, zmieniła te zasady, oferując ulgi podatkowe we wszystkich regionach Polski, dając impuls do równomiernego rozwoju. Koordynatorem Polskiej Strefy Inwestycji w regionie jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.  

Z kolei Invest in Pomerania pomaga inwestorom krajowym i zagranicznym w  realizacji projektów inwestycyjnych na Pomorzu. Udziela ona wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego zwiększając tym samym atrakcyjność inwestycyjną regionu, którego jedną z kluczowych dziedzin gospodarki jest szeroko rozumiana produkcja i logistyka. Działania inicjatywy Invest in Pomerania mają duże przełożenie na jakość życia lokalnych społeczności. Dzięki wprowadzonym do tej pory inwestycjom w regionie powstało już ponad 20.000 tysięcy nowych miejsc pracy a ponad 142 inwestorów rozpoczęło działalność gospodarczą.

Wszelkich informacji na temat spotkania udziela Sylwia Kępczyńska - samodzielna specjalistka ds. terenów inwestycyjnych Invest in Pomerania.

E-mail: sylwia.kepczynska@investinpomerania.pl,

Tel: 501 365 563