• 20STY 2022

  • Maciej Kazienko Wiceprezes PSSE w programie Ludzie i Pieniądze Radia Gdańsk

O rekordowym roku Polskiej Strefy Inwestycji, nowych działaniach w zakresie dostępności do zielonej energii oraz o tym, jak pogodzić rozwój gospodarczy ze wzrostem liczby zakażeń na Covid-19 mówili goście programu Ludzie i Pieniądze Radia Gdańsk - Maciej Kazienko Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Dariusz Wieczorek Prezes HTC Polska
(materiał dostępny: tutaj)