• 06KWI 2022

  • PSSE inwestuje w energię słoneczną

Na Pomorzu powstają kolejne farmy fotowoltaiczne. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podej­muje kolejne działania wspierające rozwój zielonej gospodarki. Rozpoczęto przygotowania do własnych inwestycji w budowę trzech farm fotowoltaicznych. Energia w nich wyprodukowa­na zostanie skonsumowana w obiektach Gdańskiego Parku Nauko­wo-Technologicznego oraz zaoferowana strefowym inwestorom.