• 06KWI 2022

  • Wyzwania Robotyzacji

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Instytut Badań Edukacyjnych
oraz partnerzy wydarzenia serdecznie zapraszają na konferencję

Wyzwania Robotyzacji
8 czerwca 2022 

REJESTRACJA

„Polska mając dziś jeden z najniższych poziomów gęstości robotyzacji w Europie, jest na 16 pozycji pod względem ilości pracujących robotów na świecie. Aby nasycić robotami polskie zakłady wytwórcze do poziomu średniej europejskiej, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą dokonać ogromnych inwestycji w technologie wytwórcze, w tym automatyzację i robotyzację. (…) Tym samym rośnie świadomość efektywnej edukacji w obszarze Przemysłu 4.0. Podstawowa edukacja w obszarze robotyzacji oraz szeroka edukacja w zakresie aspektów transformacji digitalnej jest koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych w kierunku gospodarki Przemysł 4.0.” – piszą eksperci z DBR 77 Robotics w Raporcie Prognoza Kierunków Rozwoju Robotyzacji w Polsce.


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz inwestorami Polskiej Strefy Inwestycji i partnerami mając świadomość rozwoju nowych gałęzi technologii związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych, wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, również rynku pracy organizują Konferencję Wyzwania Robotyzacji. Wydarzenie stanie się miejscem do rozmów zarówno integratorów systemów, instytucji odpowiedzialnych za kształcenie kard przemysłu przyszłości oraz przedsiębiorstw. 


Celem wydarzenia jest podkreślenie jak istotna jest rola analizy wdrożeniowej przed podjęciem procesu robotyzacji oraz eliminacja ryzyka nieefektywnego wdrożenia dzięki odpowiedniemu dobraniu robotów do charakterystyki działalności. W czasie spotkania inwestorzy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy są liderami robotyzacji oraz automatyzacji opowiedzą o swoich dobrych praktykach, ale również negatywnych doświadczeniach. Ideą konferencji „Wyzwania Robotyzacji” jest podkreślenie praktycznego spojrzenia ekspertów oraz zaprezentowanie studium przypadków polskich przedsiębiorstw Przemysłu 4.0.

Podczas trzech bloków tematycznych eksperci opowiedzą od czego rozpocząć proces automatyzacji i robotyzacji, jak znaleźć swoją drogę do automatyzacji i jak optymalizować istniejące już procesy. Istotnym tematem będzie kształcenie w dobie przemysłu przyszłości, w tym nowe trendy w kwalifikacjach dla przemysłu. Problem braku odpowiedniej kadry dotyka firmy z sektora przemysłowego, w którym procesy wytwórcze i organizacja uległy gruntownym zmianom. Braki kadrowe są widoczne na każdym szczeblu od pracowników zrobotyzowanych linii produkcyjnych, po programistów i inżynierów. Podczas wystąpień ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych pokazane zostaną m.in. przykładowe umiejętności i kompetencje, które są potrzebne w Przemyśle 4.0. Omówiony zostanie Zintegrowany System Kwalifikacji, a w szczególności kwalifikacje rynkowe jako rozwiązanie systemowe wspierające kadry w przekwalifikowaniu się, rozwoju kompetencji oraz nabywaniu nowych umiejętności przydatnych w kontekście pracy przyszłości.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzenia Wirtualnej Fabryki dzięki pokazowi VR zorganizowanemu przez DBR 77 Robotics oraz będą mogli wziąć udział w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Robotyków SKALP w prototypowni Space4Makers w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Uczestnicy warsztatów otrzymają cyfrowe poświadczenia nabytych umiejętności w standardzie Open Badges wydane za pomocą innowacyjnej aplikacji Odznaka+. 

Więcej informacji na stronie: gpnt.pl

Konferencja realizowana w ramach projektu
„Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”


ORGANIZATORZY


PARTNER

PARTNER MERYTORYCZNYPATRONAT HONOROWY