• 01CZE 2022

 • Aplikuj na stanowisko: Kierownik Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego

Posiadasz łatwość w komunikacji?
Masz w sobie dużo pozytywnej energii?
Wiesz jak efektywnie zarządzać zespołem i dobrze czujesz się współpracując z innymi?
Dodatkowo szukasz ciekawych wyzwań zawodowych i nie tolerujesz nudy?

Aplikuj na stanowisko:
Kierownik Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego

Jakie będą Twoje zadania?

 • Koordynowanie prac Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego i działalności Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP) w Gdańsku, Włocławku, Grudziądzu.
 • Rozpoznawanie potrzeb kadrowych i wspieranie przedsiębiorców działających na obszarze zarządzanym przez Pomorską SSE w pozyskiwaniu wykwalifikowanych kadr (woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie).
 • Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą ze szkołami ponadpodstawowymi oraz szkołami wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej i programów działania do potrzeb inwestorów.
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji projektów edukacyjnych realizowanych przez PSSE w ramach Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego.
 • Działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego.
 • Budowanie trwałych relacji z inwestorami, JST, IOB, instytucjami oświatowymi, szkołami, uczelniami i w celu informowania o korzyściach płynących ze współpracy z Zespołem ds. szkolnictwa zawodowego.
 • Prowadzenie działań i przygotowywanie materiałów promujących dot. prac Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego i CPRP.
 • Udział w spotkaniach i konferencjach z przedsiębiorcami, nauczycielami, targach edukacyjnych, szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach.
 • Aktualizowanie baz danych (dot.: inwestorów, JST, szkół, województwa - obserwowanie i rejestrowanie trendów gospodarczych oraz sytuacji gospodarczej w skali regionalnej).

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego magisterskiego.
 • Znajomości zagadnień z zakresu edukacji i szkolnictwa branżowego.
 • Prawa jazdy kat. B. – dodatkowym atutem będzie własny samochód.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego.
 • Umiejętności i chęci pracy w zespole.
 • Biegłej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy, wysokiej kultury osobistej i punktualności.  
 • Zaangażowania w wykonywane zadania, umiejętności pracy pod presją czasu, przedsiębiorczości
  i dyspozycyjności.
 • Komunikatywności i pozytywnego nastawienia do zadań zawodowych, doświadczenia w prowadzeniu prezentacji, umiejętności tworzenia trwałych relacji z klientem.
 • Umiejętności budowania oferty w oparciu o standardy obowiązujące w PSSE oraz potrzeby inwestorów, gotowości do podróży służbowych.
 • Mile widziane: doświadczenie w pracy w szkolnictwie, znajomość prawa zamówień publicznych i doświadczenie w realizacji projektów.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w prestiżowej firmie z 25-letnim doświadczeniem oraz ugruntowaną pozycją na rynku.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia poprzez udział w ciekawych projektach w spółce nastawionej na innowacyjność.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • Możliwość szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz dostęp do treści edukacyjnych.
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
 • Opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz współfinansowanie pakietu MultiSport.
 • Atrakcyjny finansowo pakiet świadczeń pracowniczych z ZFŚS.
 • Dodatkowe dni wolne, owocowe środy, pyszną kawę, strefę relaksu.
 • Pracę w niewielkim i zgranym zespole, przyjazną atmosferę oraz wsparcie kolegów i przełożonych.
 • Atrakcyjne warunki pracy w nowoczesnej przestrzeni.

Pozwól, że się przedstawimy:

Od 25 lat wspieramy rozwój gospodarczy województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego poprzez wparcie przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy.
Jesteśmy częścią rodziny Polskiej Strefy Inwestycji i w jej imieniu pełnimy rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i koordynatora pomocy publicznej.
Zarządzamy Gdańskim Parkiem Naukowo – Technologicznym, Bałtyckim Portem Nowych Technologii oraz Centrum Programowania Robotów Przemysłowych.
Prowadzimy działalność w obszarze szkolnictwa branżowego poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami, szkołami, samorządami oraz instytucjami otoczenia biznesu.
Jako Zespół jesteśmy zgrani, zaangażowani w swoje obowiązki, uwielbiamy ze sobą współpracować, a rywalizujemy jedynie podczas gry w piłkarzyki. Dlatego, jeżeli masz w sobie dużo pozytywnej energii, jesteś komunikatywny i dobrze czujesz się w pracy zespołowej - będziesz pasować do nas idealnie ;)

Zainteresowany/a? Jeśli tak, prześlij do nas:

 • CV
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty prześlij na adres:

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3.
2) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które złożyli Państwo aplikację. 
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia rekrutacji i nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania aplikacji. 
5) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.