• 07CZE 2022

  • 25 lat rozwoju gospodarczego pomorza i kujaw

Za nami 25 lat działania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez ten czas Spółka udzieliła wsparcia 400 projektom inwestycyjnym. Przedsiębiorstwa, które skorzystały z jej pomocy zainwestowały ponad 15,5 mld złotych, tworząc 7,5 tys. miejsc pracy. Dziś PSSE to nie tylko stwarzanie warunków do inwestowania dla firm i przygotowywanie im infrastruktury. Dziś to również nowe kierunki, wśród których wiodącym jest wspieranie nowoczesnych technologii i innowacyjności, wsparcie przemysłu 4.0. oraz zielona energia.

Początek Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sięga roku 1997. To właśnie wtedy powstała Specjalna Strefa Ekonomiczna Tczew, w celu zagospodarowania terenów po kombinacie ogrodniczym Malinowo oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna Żarnowiec, która objęła tereny po zamkniętej budowie elektrowni atomowej. Strefy miały stworzyć na tych terenach lepsze warunki do rozwoju biznesu, tym samym przyciągając inwestorów. Spółki cieszyły się dużym poparciem zarówno władz samorządowych jak i samych mieszkańców. Po kilku latach połączono je ze sobą, tworząc Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną i włączając w obszar jej działania kolejne tereny.

W 2006 roku w Gminie Łysomice, została utworzona pierwsza na terenie województwa kujawsko-pomorskiego podstrefa. Była w całości dedykowana pod zamknięte inwestycje japońskie. Po kilku latach działalności, część inwestorów zdecydowała się o zamknięciu produkcji w Polsce, a obiekty produkcyjne zostały przejęte przez lokalne przedsiębiorstwa z polskim kapitałem. Od tego momentu systematycznie wzrastała nie tylko liczba hektarów objętych granicami Strefy w województwie kujawsko-pomorskim, ale przede wszystkim nowych Inwestorów.

Upadłe zakłady przekształcone w nowoczesne parki technologiczne

W 2006 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna rozpoczęła prace nad adaptacją Gdańskich Zakładów Graficznych. Tak powstał Gdański Park Naukowo – Technologiczny (GPN-T), nowoczesny obiekt, który tchnął życie w miejscu dawnych zakładów. Przeznaczony do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki Park, jest obecnie miejscem rozwoju 62 firm, działających głownie w branży nowoczesnych technologii, przede wszystkim w dziedzinach biotechnologii, sztucznej inteligencji i IT. Na jego terenie znajdują się pomieszczenia biurowe, laboratoria, inkubator przedsiębiorczości, Co-Work oraz Space4Makers, miejsce do tworzenia innowacyjnych prototypów. Park zapewnia swoim lokatorom usługi administracyjne, doradcze, szkoleniowe, a także zaplecze w postaci żłobka i przedszkola. Obiekt nosi imię światowej sławy wirusologa i immunologa polskiego pochodzenia prof. Hilarego Koprowskiego, odkrywcy szczepionki przeciwko wirusowi polio.

Rok 2012 w historii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej upłynął pod znakiem branży morskiej. Na obszarze byłej Stoczni Gdynia powstał Bałtycki Port Nowych Technologii. Celem jego utworzenia było wsparcie przemysłu stoczniowego i morskiego poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz modernizację i komercjalizację powierzchni biurowych. Rewitalizacja terenów stoczniowych rozpoczęła rozkwit przemysłu, który stworzył nowe miejsca pracy. W BPNT swoją działalność prowadzą firmy z branży stoczniowej, offshore, logistyki i spedycji morskiej.

Bałtycki Port Nowych Technologii to nie jedyny projekt Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dedykowany branży morskiej. Spółka w 2018 roku rozpoczęła rewitalizację Wyspy Ostrów w Gdańsku. W wyniku przeprowadzonych prac powstała m.in. nowoczesna płyta montażowa o powierzchni 10 tys. m2 oraz hala produkcyjna przystosowana do budowy jednostek pływających. Dzięki rewitalizacji PSSE zwiększyła dostęp do nowoczesnej infrastruktury, a tym samym wsparła przedsiębiorców w produkcji realizowanej w oparciu o koncepcję przemysłu 4.0.

Polska Strefa Inwestycji kluczowe wsparcie rozwoju gospodarki kraju

W 2018 roku nastąpił przełom we wspieraniu przedsiębiorczości. Na mocy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji powstała Polska Strefa Inwestycji, która stanowi kontynuację idei specjalnych stref ekonomicznych,  jednak w znacznie rozszerzonej formie. Największą zmianą jaką wprowadziła  ustawa jest dostępność zwolnienia podatkowego na terenie całego kraju, a kryteria ich uzyskania dostosowane są nie tylko do dużych przedsiębiorców, ale przede wszystkim do sektora MŚP. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z ramienia Polskiej Strefy Inwestycji udziela wsparcia firmom planującym nowe inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz we wschodniej części województwa pomorskiego. Niewątpliwym dowodem na to, że PSI okazała się jednym z najskuteczniejszych narzędzi przyciągania inwestorów, a dzięki temu tworzenia nowych miejsc pracy są wydane decyzje o wsparciu. Sama PSSE, jako jedna z 14 spółek zarządzających Polską Stefą Inwestycji, od wejścia w życie nowych przepisów wsparła ponad 200 projektów inwestycyjnych. Dla porównania przed nowelizacją ustawy, czyli przez 21 lat działalności Spółki ulgę podatkową otrzymało 190 projektów inwestycyjnych. Tak duża różnica spowodowana była przede wszystkim ograniczeniami terytorialnymi. Pomorska SSE ma najlepszą wśród Spółek zarządzających PSI strukturę wydanych decyzji, otrzymują je głownie małe i średnie, polskie przedsiębiorstwa, a taki był też cel zmiany przepisów. Obecnie PSSE jest jedną z kluczowych instytucji zwiększającą atrakcyjność Polski i rozwoju gospodarki kraju.

Wykwalifikowana karda pod potrzeby przemysłu 4.0.

W celu rozwijania nowoczesnego systemu kształcenia z zakresu robotyzacji i automatyzacji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w 2019 roku utworzyła jeden z pierwszych w Polsce ośrodków, który umożliwia podnoszenie kompetencji związanych z automatyką oraz robotyką. Ośrodek nosi nazwę Centrum Programowania Robotów Przemysłowych i zlokalizowany jest w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym. CPRP okazało się sukcesem w kształceniu przyszłej kardy, dlatego w 2022 roku otrzymało ono wsparcie z Fundacji Velux na dalszy rozwój w wysokości 6,5 mln zł. W ramach dofinansowania powstanie między innymi specjalistyczny symulator spawalniczy, doposażone zostaną pracownie robotyki oraz druku 3D. W ośrodku uczniowie uzyskają wsparcie edukacyjne dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, dzięki czemu podniosą swoje kompetencje i zdobędą nowe kwalifikacje z zakresu programowania robotów, spawania i druku 3D. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna planuje rozszerzać projekt. Obecnie trwają prace nad otwarciem filii CPRP w Grudziądzu oraz we Włocławku.                            

Strefa pionierem zielonej gospodarki wśród Spółek Polskiej Strefy Inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podejmuje działania wspierające rozwój zielonej gospodarki. W 2021 roku rozpoczęła przygotowania do własnych inwestycji w budowę trzech farm fotowoltaicznych. Energia w nich wyprodukowana zostanie zaoferowana strefowym inwestorom oraz skonsumowana w obiektach Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego. W dwóch z nich Spółka uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, w jednej czeka na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowanych zieloną energią inwestorów nie brakuje, jeden z projektów realizowany jest w celu odsprzedaży całości wyprodukowanej energii elektrycznej jednemu z największych inwestorów PSSE z branży produktów budowlanych. Drugi projekt będzie przeznaczony dla inwestora z branży elektrycznej. W obu przypadkach głównym celem nabywców jest pozyskanie zielonej energii do procesów produkcyjnych i tym samym redukcja tzw. Śladu węglowego. Trzeci projekt realizowany jest na własne potrzeby Spółki w celu zasilenia kompleksu budynków Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego.  W tym roku uruchomiliśmy także instalację fotowoltaiczną na dachu Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Od ćwierć wieku, nasza Spółka nieustannie się rozwija, poszerzając obszary działalności w celu dostosowania oferowanego wsparcia do potrzeb przedsiębiorców. Tak dynamiczny rozwój zawdzięczamy przede wszystkim wykwalifikowanemu Zespołowi, wsparciu ze strony władz samorządowych oraz naszym inwestorom, którzy odważnie podejmują kolejne decyzje inwestycyjne, stając się światowymi liderami. Przed nami kolejne cele, w tym rozwój zielonej gospodarki, wsparcie uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych, otwarcie dwóch filii CPRP, czy prace nad koncepcją zagospodarowania działki w Grudziądzu pod budowę modułowych hal produkcyjnych. Realizacja tych planów niewątpliwie przyczyni się do jeszcze mocniejszej gospodarki naszego kraju”Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

„Cieszymy się, że podejmowane przez nas projekty, a tym samym dynamiczny rozwój Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyczynił się do umiejscowienia jej na podium wśród Spółek zarządzających Polską Strefą Inwestycji. Działalność Strefy nagradzana jest na arenie krajowej i międzynarodowej, co motywuje nas do dalszej, jeszcze cięższej pracy. Jesteśmy przekonani, że oferowana zielona energia mocno podniesie atrakcyjność inwestycyjną województwa pomorskiego i kujawsko – pomorskiego, jednocześnie przyciągając nowe przedsiębiorstwa, które utworzą specjalistyczne miejsca pracy”Maciej Kazienko Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.