• 22CZE 2022

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym nr 327/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 327/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.


W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki:
− nr 10/4 o powierzchni 0,5437 ha, położona w Tczewie, gmina miasto Tczew, powiat tczewski, woj. pomorskie, obręb 2, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1T/00049681/7,
− nr 23/40 o powierzchni 0,5956 ha, położona w Tczewie, gmina miasto Tczew, powiat tczewski, woj. pomorskie, obręb 5, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1T/00007783/6.
Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.