• 13LIP 2022

  • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym 328.PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 328/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.
1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca:
− działkę o nr 329 o powierzchni 0,8283 ha, położona w Nadolu, gmina Gniewino, powiat wejherowski, woj. pomorskie, w obrębie Nadole, dla której Sąd Rejonowy we Wejherowie, IV wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1W/00031902/6,
− działki o nr 199/189 o powierzchni 0,2018 ha i 199/190 o powierzchni 0,0063 ha położone w Kartoszynie, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie, w obrębie 0006 Kartoszyno, dla których Sąd Rejonowy we Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2W/00013464/8.

Nieruchomość stanowi własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem przetargu są wszystkie ww. nieruchomości. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Więcej informacji w poniższym załączniku.