• 28LIP 2022

 • XIV edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2022

Zachęcamy do udziału w XIV edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, którego celem jest wyłonienie oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorców i naukowców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Ideą konkursu jest:

 • promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach;
 • wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi;
 • promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako regionu sprzyjającego innowacjom.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego do 7 października 2022 r.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Ocenie podlegają innowacje nie starsze niż 2 pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień zgłoszenia do konkursu w jednej z kategorii:

 • mikroprzedsiębiorstwo;
 • małe przedsiębiorstwo;
 • średnie przedsiębiorstwo.
 • przedsiębiorstwo akademickie;
 • jednostka naukowa/zespół badawczy;

Udział w konkursie wziąć mogą Uczestnicy, mający swą siedzibę/filię/oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dopuszcza się udział filii lub oddziału, jeżeli wynika to z dokumentów rejestrowych.

W kategorii Biznes uczestnik może zgłosić:

 • uczestnik może zgłosić do konkursu projekt nie obciążony prawami osób trzecich;
 • uczestnik nie może zgłaszać ponownie do konkursu projektu nagrodzonego lub wyróżnionego w poprzednich edycjach konkursu;
 • zgłoszony projekt musi spełniać wymóg minimum IX Poziomu Gotowości Technologii, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2011 Nr 18 poz. 91 z późn. zm.).

Ocena zgłoszeń następuje w ramach poniższych obszarów:

  1. Innowacyjność wdrożonej technologii/produktu/usługi (max. 10 pkt);
  2. Przewaga nad istniejącymi rozwiązaniami (max. 5 pkt);
  3. Rynek docelowy (max. 5 pkt);
  4. Korzyści dla użytkowników (max. 5 pkt);
  5. Badania i rozwój (max. 5 pkt);

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny merytorycznej wynosi 30 pkt.

Laureaci konkursu otrzymają:

 • Tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw”, i wyróżnienia w każdej z powyższych kategorii;
 • Nagrody Specjalne oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu;
 • Dodatkowo projekty, docenione w drodze konkursu wzorem lat ubiegłych, znajdą się również w publikacji: INNOWACJE W KUJAWSKO-POMORSKIEM.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku, podczas uroczystej Gali Regionalnego Forum Innowacji.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na stronie: www.liderzy.tarr.org.pl.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem: tel. 56 / 699 54 81; e-mail: liderzy@tarr.org.pl.