• 22WRZ 2022

  • Nowy skład Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Pomorskiej SSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołała nowych członków do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W jej skład wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dialogu społecznego z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Dobra współpraca między przedsiębiorcami i samorządami to podstawowy warunek budowania sprzyjającego otoczenia dla biznesu, a co za tym idzie – rozwoju regionu. Dlatego Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego, która pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Spółki. Na mocy otrzymanych powołań, funkcję członków RROG pełnią przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego znajdujących się w granicach obszaru zarządzającego przez Strefę. Członkowie powoływani są na trzyletnią kadencję, w tym czasie realizują wspólne inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy klimatu inwestycyjnego na terenie obu województw.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się 20 września w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym, wręczono akty powołania do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Dokonano także wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza, funkcję Wiceprzewodniczącego objął Marek Łangowski Prezes TMA Automation, Sekretarzem Rady została dr Ewa Prejs radca prawny w B.A.U.S. AT sp. z o. o.

Spotkanie było także okazją do wręczenia decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji firmie Hydromega sp. z o. o. Przedsiębiorstwo zainwestuje ponad 5 mln zł w budowę nowej hali produkcyjnej oraz modernizację już istniejących hal. Firma zajmuje się projektowaniem i produkcją układów hydrauliki siłowej oraz automatyką przemysłową.

Ponadto podczas pierwszego posiedzenia Rady Razwoju, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna została uhonorowana Złotym Krzyżem 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej – za patriotyzm i szczególną pomoc socjalno – bytową udzielaną byłym żołnierzom Armii Krajowej. Odznaczenie odebrał Przemysław Sztandera Prezes Zarządu PSSE, z rąk kapitana w stanie spoczynku Tomasza Kuplickiego Wiceprezesa Zarządu Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Na zakończenie spotkania zorganizowano wizytę w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku, które w bieżącym roku otrzymało wsparcie z Fundacji Velux na dalszy rozwój. W ramach dofinansowania powstanie między innymi specjalistyczny symulator spawalniczy, doposażone zostaną także pracownie robotyki oraz druku 3D.

Podobne aktualności

  • strzałka w lewo
  • strzałka w prawo