• 22WRZ 2022

  • Na terenach dawnej Stoczni Gdynia bezpieczniej dzięki Pomorskiej SSE

Na terenach dawnej Stoczni Gdynia zaczęły obowiązywać nowe nazwy ulic. Zmiana, wprowadzona na wniosek Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podyktowana jest koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa pracownikom firm zlokalizowanych na tym terenie.

Ulica Czechosłowacka 3 w Gdyni swoim zasięgiem obejmowała wiele budynków i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie dawnej Stoczni Gdynia. Jeden adres – Czechosłowacka 3 - dla tak wielu podmiotów, utrudniał ich lokalizację, co stanowiło problem nie tylko dla kontrahentów danych firm, ale przede wszystkim dla służb ratunkowych. Z tego względu Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wystąpiła do Urzędu Miasta Gdyni z wnioskiem o nadanie indywidualnych nazw ulic. Zmiany znacząco poprawią identyfikację oraz bezpieczeństwo osób i mienia.

- Czujemy się w obowiązku dbać o Pracowników wszystkich Inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dlatego podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach Strefowych. Z tego względu zapewniamy, zgodnie z zapotrzebowaniem, między innymi sygnalizację świetlną, przeprowadzamy remonty dróg, czy jak w tym przypadku zmianę nazwy ulic. Ten sam adres, na tak dużym terenie, skutkował problemami z dotarciem nie tylko klientów, ale przede wszystkim służb ratunkowych w razie nagłej potrzeby, a pamiętajmy, że mowa o kilku tysiącach pracowników pracujących na tym terenie – od dziś taka sytuacja nie będzie miała miejsca – zapewnia Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nowe, oficjalne nazwy są tożsame z używanymi od dziesięcioleci w danej Stoczni Gdynia, czyli: Budowniczych, Gwarancyjna, Kadłubowców, Konstruktorów i Rurarska.