• 23WRZ 2022

  • Program wsparcia dla przedsiębiorców w walce z negatywnymi skutkami brexitu- Re_Open UK

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zachęca do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu Re_Open UK- Nowe otwarcie dla polskiego biznesu. Program powstał, aby pomóc polskim przedsiębiorcom w walce z negatywnymi skutkami brexitu. Budżet Programu to  ponad 500 mln zł z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

Podmiotem Zarządzającym środkami z rezerwy przeznaczonymi dla przedsiębiorców jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Cel programu:
Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla kogo?
Z programu mogą skorzystać firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie RP.

Typy projektów:

  1. Nowe kierunki eksportu (udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach  gospodarczych);
  2. Re_start inwestycyjny (działania inwestycyjne wspierające nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa);
  3. Akcja adaptacja do zmian (dostosowanie przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexitu);
  4. Brexit bez straty (refundacja kosztów poniesionych na wskutek brexitu).

Szczegóły:
Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna
Forma rozliczenia: refundacja
Forma ponoszenia kosztów: ryczałt lub wydatki rzeczywiste
Waluta: euro
Tryb wyboru projektów: konkursowy

Informacje o programie znajdą Państwo na stronie: https://reopen.biz/

Eksperci Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej organizują w Polsce spotkania informacyjne, aby wspierać przedsiębiorców i odpowiadać na ich pytania.

Harmonogram spotykań informacyjnych: https://reopen.biz/re_open-uk-on-tour/

W razie potrzeby istnieje możliwość przygotowania dodatkowych spotkań, również w formie webinariów.

Nabór wniosków w ramach bieżącej rundy naborów trwa do 21.10.2022r.

Spotkanie informacyjne w Gdańsku odbędzie się 29 września rejestracja: https://tinyurl.com/yc5e5cr6

Dodatkowo prowadzone są webinaria dla wszystkich osób chętnych pozyskaniem szczegółowych informacji dotyczących programu Re_Open UK.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu online zapraszamy do rejestracji na webinar z ekspertami:
23.09.2022- https://forms.office.com/r/gurJCw0u1A
30.09.2022- https://forms.office.com/r/cU14UfT4xz

Bezpośredni kontakt do ekspertów ŁSSE:
info@reopen.biz
Telefon stacjonarny: 42 275 50 89
Telefony komórkowe: 887 043 358; 887 043 373; 887 043 370