• 20PAZ 2022

  • Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego nr 329/PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony nr 329/PSSE na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę o nr 199/221 o powierzchni 0,1578 położona w Kartoszynie, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie, w obrębie 0006 Kartoszyno, dla której Sąd Rejonowy we Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2W/00013464/8.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu. 

Podobne aktualności

  • strzałka w lewo
  • strzałka w prawo