• 21PAZ 2022

  • KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM INNOWACJI, NAUKI, BIZNESU I SAMORZĄDU 2022

Nowoczesny przemysł. Kompetencje dla przemysłu 4.0 to tytuł tegorocznego panelu PSSE organizowanego we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, który odbędzie się w ramach Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu (FINBiS) w dniu 8 listopada w godzinach 9:00 – 11:20 w Hotelu Filmar w Toruniu. 

FINBiS odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i  Średnich Przedsiębiorstw w dn. 6 - 8 listopada 2022 r. Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Do rejestracji na wydarzenie zapraszamy na: https://rfi.biz.pl/
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Program panelu: Nowoczesny przemysł. Kompetencje dla przemysłu 4.0:

9:30 – 10:00 Debata „Edukacja wobec potrzeb współczesnego sektora przemysłowego."
Małgorzata Majewska - Wicedyrektor WUP Toruń, Tomasz Mackiewicz - Kierownik Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni, Maria Mazurkiewicz - Kujawsko-pomorski Wicekurator Oświaty, Tadeusz Konek - Członek zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego i Prezes firmy Konek PSN

10:10 – 10:25 Wykład „Trendy w cyfrowej transformacji.”
Paweł Kaliński - Współtwórca Platformy Robotów DBR77

10:25 – 10:40 Prezentacja „Kwalifikacje rynkowe dla przemysłu 4.0 w Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Pomorskiej SSE – studium przypadku.”
Dorota Heiza - Główny analityk ds. badań i analiz, Instystut Badań Edukacyjnych, Dominika Bielecka-Kokot - Kierownik zespołu ds. szkolnictwa zawodowego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

10:50 -11:20 Prelekcje „Green Skills - Kompetencje dla zielonej gospodarki.”

  • „Kompetencje dla gospodarki obiegu zamkniętego. Recykling w przetwórstwie tworzyw sztucznych.” Piotr Wojciechowski - Bydgoski Klaster Przemysłowy
  • „Kompetencje dla gospodarczego wykorzystania wodoru." Jarosław Filipczak - Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej, Klaster Wodorowy
  • „Kompetencje społeczne jako element green skills." Paweł Nowak - Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Podobne aktualności

  • strzałka w lewo
  • strzałka w prawo