• 03STY 2023

  • PSSE liderem SSE w Polsce - Podsumowanie 2022 roku

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna została najlepszą strefą ekonomiczną 2022 roku w Polsce, udzielając wsparcia 78 projektom inwestycyjnym o łącznym nakładzie przekraczającym 2,7 mld zł. Inwestycje przyczynią się do powstania 307 nowych miejsc pracy oraz utrzymania ponad 10 250 stanowisk.

Dzięki funkcjonowaniu Polskiej Strefy Inwestycji przedsiębiorstwa mogły pozwolić sobie na nowe projekty w czasie niestabilnej sytuacji na rynku globalnym. Niewątpliwie sytuacja geopolityczna wymusiła na przedsiębiorcach większą ostrożność przy planowaniu nowych inwestycji. To przyczyna nieco niższego wskaźnika ubiegania się o wsparcie w porównaniu do roku 2021.

- Uważam, że nasz region dobrze radzi sobie z tą sytuacją, czego dowodem jest największa liczba wydanych decyzji w kraju. W województwie pomorskim oraz kujawsko – pomorskim, aż 69% wydanych decyzji otrzymały firmy z sektora MŚP, natomiast firmy  z polskim kapitałem stanowiły aż 82% wszystkich decyzji. Uświadamiamy przedsiębiorców, że wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji pomoże im zaoszczędzić środki na dalszy rozwój. Pamiętajmy także, że każde spowolnienie przynosi okazję do objęcia przewagi na rynku gospodarczym - podkreśla Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W 2022 roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna okazała się liderem nie tylko na arenie krajowej. W rankingu fDi Global Free Zones of the Year 2022 Spółka zajęła 2 miejsce wśród specjalnych stref ekonomicznych w Europie oraz 7 na świecie.

- fDi Magazine docenił Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną przede wszystkim za przyrost nowych inwestycji. Wyróżniamy się wysokim poziomem obsługi inwestorów, w tym przydzielaniem dedykowanego specjalisty, który pomaga firmie w całym procesie inwestycyjnym. Ponadto autorzy rankingu docenili działalność naszego Centrum Programowania Robotów Przemysłowych, projekty z zakresu zielonej gospodarki oraz wsparcie startupów za pośrednictwem Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego.  Otrzymanie tytułu jednej z najlepszych stref ekonomicznych na świecie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz niewątpliwym docenieniem naszej pracy – wyjaśnia Prezes Sztandera.

Prace Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej doceniła także Komisja Europejska, która wybrała konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH) koordynowane przez PSSE jako jedno z centrów odpowiedzialnych za transformację cyfrową w Polsce. Specjalizacją pomorskiego EDIH są rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, Robotyzacji, AI, VR/AR i Cyber bezpieczeństwa.

W minionym roku PSSE otrzymała także grant w wysokości 6,5 mln zł na rozwój Centrum Programowania Robotów Przemysłowych zlokalizowany w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym. Ośrodek jest uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkół branżowych, które pomoże młodym ludziom wyjść na rynek pracy z praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Spółka w 2022 roku uruchomiła także pierwszą filię CPRP w województwie kujawsko-pomorskim (Włocławek). Odbywają się tam obecnie zajęcia testowe, natomiast oficjalne otwarcie planowane jest na 9 stycznia br.

- W Nowym Roku planujemy kolejne otwarcia. Już w przyszłym miesiącu ruszy CPRP  w Grudziądzu realizowane we współpracy z Urzędem Miasta. Cieszymy się, że nasi Inwestorzy chcą z nami realizować tak ważny dla edukacji projekt, ponieważ kształcenie przyszłej kadry z zakresu programowania i robotyki, niweluje zagrożenie braku fachowców, co stanowiłoby ogromną barierę rozwoju kraju – tłumaczy Prezes Sztandera.

Jednym z filarów działalności PSSE jest także Gdański Park Naukowo – Technologiczny, wspierający rozwój nauki i przedsiębiorczości. Wartość wytransferowanej pomocy de minimis osiągnęła rekordową sumę 2 mln zł. Ponadto dzięki działalności GPN-T, międzynarodowe startupy otrzymały możliwość rozwinięcia swoich pomysłów na biznes, m.in. dzięki organizowanemu hackathonowi – Urban Tech #Gdańsk. Wydarzenie umożliwiło młodym firmom uzyskanie dostępu do wiedzy, infrastruktury technicznej, a przede wszystkim partnerów korporacyjnych.

- Za pomocą realizowanych hackathonów i akceleracji, staramy się wspierać startupy poprzez nakierowanie ich na odpowiednie tory, umożliwiające rozwój swoich projektów. Dzięki zaangażowaniu naszych Partnerów korporacyjnych umożliwiamy im także wejście na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia. Takie działania dają szansę na przyśpieszenie rozwoju nie tylko indywidualnych młodych firm, ale także gospodarki, ponieważ ich innowacyjne projekty, zmieniają naszą rzeczywistość – mówi Prezes PSSE.  

W celu poprawy efektywności energetycznej zespołu budynków Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa na dachach budynków A i B uruchomiła dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 100kWp. Jak wyjaśnia Prezes Sztandera - Do dnia dzisiejszego całkowita energia wyprodukowana przez instalację wynosi ponad 57MWh co przekłada się, oprócz oczywistych korzyści jak niższe rachunki za zużycie energii, również na korzyści dla środowiska w postaci redukcji emisji CO2 o ponad 22 ton i jako ekwiwalent posadzonych drzew w liczbie ponad 650 sztuk. Strefa realizuje także inwestycje wpływającą na poprawę jakości środowiska i efektywności energetycznej nie tylko budynków Parków, ale także w celu wsparcia Inwestorów. Spółka realizuje budowę trzech farm fotowoltaicznych. Energia w nich wyprodukowana zostanie zaoferowana strefowym inwestorom oraz skonsumowana w obiektach GPN-T.

- Przed nami kolejny pracowity rok, skupiony na wsparciu przedsiębiorców i rozwoju gospodarki naszego kraju. Oprócz udzielania wsparcia w postaci ulgi podatkowej, będziemy w dalszym ciągu kontynuować prace związane z farmami fotowoltaicznymi, otwierać kolejne filie Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w celu wsparcia szkolnictwa branżowego oraz pozyskiwać nowe tereny inwestycyjne w celu rozwoju naszego regionu. Procedujemy już nowe decyzje o wsparciu, ponieważ tytuł lidera SSE w kraju i na świecie zobowiązuje do nieustannego wysiłku i motywuje do realizacji dalszych ambitnych planów – podsumowuje Przemysław Sztandera.