• 29GRU 2022

 • Europejskie Startupy stawiają pierwsze kroki z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Ponad 26 międzynarodowych startupów otrzymało możliwość rozwinięcia swoich pomysłów na biznes, dzięki organizowanemu w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym hackathonowi – Urban Tech #Gdańsk. Wydarzenie umożliwiło młodym firmom uzyskanie dostępu do wiedzy, infrastruktury technicznej, a przede wszystkim partnerów korporacyjnych.

Podczas pierwszego, międzynarodowego Hackathonu organizowanego w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym, zespoły z 13 państw europejskich (Estonii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii) prezentowały swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie zielonych technologii oraz inteligentnych miast. Rozwiązania były odpowiedzią na wyzwania postawione przez pięć polskich firm: Zarząd Portu Morskiego Gdańsk, Zarząd Portu Morskiego Gdynia, PZU LAB, Kitron sp. z o. o. oraz Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o. o.

- Za pomocą realizowanych hackathonów i akceleracji, staramy się wspierać startupy poprzez nakierowanie ich na odpowiednie tory, umożliwiające rozwój swoich projektów. Dzięki zaangażowaniu naszych Partnerów korporacyjnych umożliwiamy im także wejście na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia. Takie działania dają szansę na przyśpieszenie rozwoju nie tylko indywidualnych młodych firm, ale także gospodarki, ponieważ ich innowacyjne projekty, zmieniają naszą rzeczywistość – mówi Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas dwóch dni hackathonu zespoły skorzystały także z praktycznych warsztatów biznesowych prowadzonych przez znanych i cenionych polskich ekspertów i mentorów z zakresu zarządzania projektami, komunikacji wizualnej, pitchingu i budowania wizerunku marki. Szkolenia przeprowadzili między innymi Wojciech Drewczyński z Black Pearls VC, Sergiusz Ryczel dziennikarz i komentator sportowy i Karolina Janik z Personal PR. Uczestnicy mieli także okazję wysłuchać mowy motywacyjnej w wykonaniu znanego polskiego żeglarza sportowego, mistrza olimpijskiego i mistrza świata oraz mentora Mateusza Kusznierewicza.

Międzynarodowy Panel Oceniający  składający się z przedstawicieli projektu URBAN TECH, zewnętrznych ekspertów i Właścicieli Wyzwań wybrał pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w europejskim programie akceleracji URBAN TECH: 

 • Miejsce nr 1: startup Waymap z Wielkiej Brytanii, który będzie realizował rozwiązanie dotyczące systemu nawigacji najemców w kompleksach biurowych;
 • Miejsce nr 2:  startup MCR Tech Lab z Polski, który będzie realizował rozwiązanie dotyczące systemu do zarządzania i wizualizacji systemów przeciwpożarowych;
 • Miejsce nr 3: startup Control Reality z Finalandii, który będzie realizował rozwiązanie dot. mobilnej platformy do informacji turystycznej w porcie morskim;
 • Miejsce nr 4: startup Inero Software z Polski, który będzie realizował rozwiązanie dot. zapewnienia widoczności i monitoringu dostaw na teren portu;
 • Miejsce nr 5: startup 3DV Risk z Polski, który będzie realizował rozwiązanie dot. systemu bezpieczeństwa magazynowania energii. 

Zwycięskie Zespoły otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 9500 euro na dalszy rozwój swojego pomysłu oraz mentoring  międzynarodowych ekspertów-praktyków z wielu różnych dziedzin. Akceleracja tych podmiotów będzie realizowana w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym we współpracy z europejskimi parkami naukowo-technologicznymi. 

- Organizowany hackathon to ogromna szansa przede wszystkim dla młodych firm, które otrzymują wsparcie i szanse na szybki rozwój. Jednak powiem uczciwie, że to także duża szansa dla nas, jako polskiego ośrodka innowacji. Dzięki współpracy z kluczowymi parkami technologicznymi w Europie mamy szansę na wymianę doświadczeń oraz ścisłą współpracę, która na pewno będzie profitować dalszym rozwojem innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że nasz pierwszy międzynarodowy program akceleracyjny przyniesie korzyści dla startupów, dużych przedsiębiorstworaz wzmocni konkurencyjność europejskiego rynku – dodała Anna Zielińska, Koordynator Projektu URBAN TECH

Urban Tech to międzynarodowa inicjatywa skierowana na rozwój i wzrost konkurencyjności europejskich MŚP i startupów, mająca na celu wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów oraz zwiększenie konkurencyjności europejskich branż Health Tech, Green Tech i Smart City. Projekt realizowany jest od września 2021 roku i potrwa jeszcze dwa lata.

Oprócz pięciu zwycięskich drużyn zostało wybranych jeszcze sześć, które wejdą do I etapu akceleracji w ramach tak zwanej globalnej listy rankingowej, są to:

 • Tietorahti Oy z Finlandii, który wdroży rozwiązanie mobilnej platformy nawigacyjnej wspierającej ruch samochodów ciężarowych w porcie;
 • THR SYSTEM sp. z o.o. z Polski, który wdroży rozwiązanie dla zaawansowanego Systemu Monitoringu Wizyjnego;
 • AREYLight Ai Solutions z Turcji, który wdroży rozwiązanie do sterowania oświetleniem w budynkach i otoczeniu;
 • Quantos Sp z o.o. z Polski, który wdroży rozwiązanie dot.  optymalizacji kosztów energii z wykorzystaniem inteligentnego opomiarowania;
 • INV Holdings OÜ z Estonii, który wdroży rozwiązanie do monitoringu towarów niebezpiecznych na terenie portu;
 • Inkol z Polski, który wdroży rozwiązanie koncepcji OZE i systemów magazynowania energii na terenie portu.