• 15LUT 2023

  • Ogłoszenie o postępowaniu na Członka Zarządu PSSE

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 15/2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.  Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Członka Zarządu Spółki wraz kwestionariuszem kandydata na Członka Zarządu Spółki oraz wzorem oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, znajduje się w załączeniu.