• 05KWI 2023

  • Połączyli siły by kompleksowo wspierać przedsiębiorców

Polska Strefa Inwestycji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., KUKE, Polska Agencja Inwestycji i Handlu - czym właściwie zajmują się te instytucje? Do kogo są skierowane ich programy i jakie korzyści niosą przedsiębiorcom? Na te pytania odpowiada kompleksowy informator, który ma zapewnić firmom szybkie i skuteczne znalezienie właściwej formy wsparcia.

Zrealizowane z inicjatywy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej opracowanie skupia w sobie oferty instytucji państwowych, działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Kompleksowa forma publikacji, ma ułatwić firmom poszukiwanie informacji oraz bezpośrednich kontaktów. Jest to realizacja filozofii „jednego okienka”. Dostępnych jest wiele możliwości wsparcia, na które mogą liczyć przedsiębiorcy na terenie całego kraju: od ulgi podatkowej na nowe inwestycje, pomoc w ekspansji zagranicznej, możliwości leasingu przemysłowego, po finansowania projektów inwestycyjnych. Ważne, aby ułatwić przedsiębiorcom dostęp do informacji jakie instrumenty wsparcia istnieją i jak z nich mogą skorzystać. Inicjatywa ma wspomóc polskich przedsiębiorców w budowaniu przewagi konkurencyjnej nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach międzynarodowych.

- Wierzę, że sukces każdej firmy wynika nie tylko z przemyślanej strategii, ale także dostrzegania nowych perspektyw. Dlatego tak ważne było dla nas przygotowanie kompleksowej oferty, która skupia w sobie wiele możliwości. Edukujemy w szczególności sektor MŚP z polskim kapitałem, aby zachęcać do korzystania z pomocy, dzięki której firmy mogą uzyskać przewagę konkurencyjną. Należy pamiętać, że wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji, w postaci ulgi podatkowej, przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości firmy. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na dalszy rozwój swojej działalności. Mamy wiele przykładów na to, jak szybko dzięki takim rozwiązaniom można wyjść z przysłowiowego „garażu” i rozwinąć międzynarodową, dobrze prosperującą działalność.  – tłumaczy Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka, która od ponad 30 lat oferuje polskim przedsiębiorcom wsparcie w rozwoju. Wachlarz instrumentów wsparcia oferowanych przez ARP jest bardzo szeroki, a poszczególne narzędzia finansowe staramy się dopasować do konkretnych potrzeb przedsiębiorców. Przedsiębiorcy korzystają przede wszystkim z naszych pożyczek, zarówno tych które pozwalają na utrzymanie płynności finansowej jak i tych, które wspomagają rozwój firmy poprzez nowe inwestycje czy rozpoczęcie działalności eksportowej. Oferujemy konkurencyjne warunki, ponieważ działamy na innych zasadach niż banki. Interesuje nas rozwój firm w długiej perspektywie, a nie krótkoterminowe zyski. Swoją ofertę kierujemy nie tylko do dużych przedsiębiorstw, ale również tych z sektora MŚP, które swoją działalność prowadzą w mniejszych ośrodkach. Działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju - tam, gdzie inni widzą ryzyko, my dostrzegamy szanse. A dzięki dekadom doświadczenia potrafimy te szanse przekuć w korzyści dla biznesu i dla lokalnej społeczności. – mówi Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Aktywnie wspieramy dywersyfikację polskiego eksportu na rynki pozaunijne i promujemy rodzime innowacje zagranicą pod marką „Poland.Business Forward”. Na co dzień ogromną pracę na tym odcinku wykonują pracownicy Zagranicznych Biur Handlowych, wspierani przez ekspertów Centrali PAIH w Warszawie. Łączymy kompetencje cross-sektorowe i doświadczenie międzynarodowe, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić przedsiębiorcom kompleksową obsługę w jednym miejscu. Mamy również ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze inwestorów, dzięki czemu możemy mieć realny wpływ na budowanie przewag konkurencyjnych Polski. To nasze unikalne know-how, którym dzielimy się z przedsiębiorcami i naszymi partnerami – mówi Paweł Kurtasz, Prezes Zarządu PAIH.

- W tak niepewnym i niestabilnym otoczeniu przedsiębiorcy z rezerwą podchodzą do inwestowania. Ostrożne w udzielaniu finansowania na cele inwestycyjne są również banki. Uzupełniająca się oferta czterech partnerów tego przedsięwzięcia odpowiada na ten problem, umożliwiając wykorzystanie nawet okresu dekoniunktury do ekspansji i wzmocnienia potencjału eksportowego krajowych firm. Instrumenty ubezpieczeniowe i gwarancyjne KUKE zachęcają instytucje finansowe do zapewnienia przedsiębiorstwom środków na rozwój oraz wzmacniają pozycję polskiego biznesu na rynkach – wskazuje Janusz Władyczak Prezes Zarządu KUKE.

Znajomość dostępnych instrumentów wsparcia zapewnia przedsiębiorcom rozwój i oszczędności na nowe projekty inwestycyjne. Stworzone przez instytucje wspierające biznes opracowanie niewątpliwie ułatwi i przyśpieszy działania, a także odszyfruje hasła PSI, ARP, PAIH i KUKE, pod którymi kryją się nowe możliwości.

Katalog dostępny na stronie:

https://www.strefa.gda.pl/uploaded_files/1679725332_1679648475folder-psse-paih-kuke-arp-s.pdf