• 12KWI 2023

  • Oświadczenie Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Oświadczenie Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w związku z komunikatem Prokuratury Krajowej pn. „22 osoby oskarżone w śledztwie dotyczącym wyłudzania dotacji unijnych oraz nieprawidłowości w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o. w latach 2009-2015”

W związku z komunikatem Prokuratury Krajowej dotyczącej wyłudzeń oraz usiłowania wyłudzenia dofinansowania z funduszy unijnych oraz w sprawie nieprawidłowości  w funkcjonowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pragniemy podkreślić, że sprawa dotyczy lat 2009-2015 i nie ma nic wspólnego z bieżącą działalnością Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dbając o dobro Spółki Zarząd i Pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na każde wezwanie Prokuratury udzielali wyczerpujących wyjaśnień. Obecnie PSSE zarządzana jest w sposób prawidłowy, transparentny i przejrzysty, o czym świadczą pozytywne wyniki przeprowadzonych ostatnio kontroli między innymi przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

W ostatnim roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna uzyskała miano najlepszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Polsce, a także została doceniona na arenie międzynarodowej zajmując drugie miejsce w Europie i siódme na świecie wśród SSE. Swoimi działaniami, przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości nie tylko województwa pomorskiego, kujawsko – pomorskiego, ale także gospodarki całego kraju. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest także firmą odpowiedzialną społecznie, wspiera działania o charakterze pomocowym.