• 14WRZ 2023

  • Inwestycje bliżej sektora MŚP – 5 lat Polskiej Strefy Inwestycji

Dokładnie 5 lat temu, bo 14 września 2018 roku, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała, pierwszą w kraju, decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Od tego czasu, w ciągu niecałych 5 lat (od września 2018 do końca sierpnia 2023) wydano w całym kraju łącznie 2 255 decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wartość projektów inwestycyjnych przekroczyła 109,5 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali powstanie 45 559 nowych miejsc pracy - tak wielu inwestycji w Polsce nie było jeszcze nigdy.

Polski system wspierania inwestycji oraz warunki pomocy publicznej są obecnie uznawane za jedne z najbardziej korzystnych w Unii Europejskiej. Wprowadzona w 2018 roku Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji przekształciła system specjalnych stref ekonomicznych w Polską Strefę Inwestycji, a kraj zyskał ogromny impuls rozwojowy.

Najważniejsze zmiany wprowadzone dzięki PSI to zwiększenie zasięgu terytorialnego, z niecałego procenta (0,08%) obszaru kraju na teren niemal całej Polski. Zmienili się także beneficjenci zwolnień podatkowych - dziś to polskie firmy z sektora MMŚP otrzymują największe wsparcie. Sama Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jako pierwsza wydała w Polsce decyzję w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, udzieliła wsparcia 306 projektom inwestycyjnym (70% należy do firm z sektora MMŚP), o łącznym nakładzie w wysokości 10 mld zł. Inwestorzy PSSE zadeklarowali powstanie 2 300 nowych miejsc pracy.

- Jeszcze przed wydaniem pierwszej decyzji o wsparciu ruszyliśmy z edukacją nt. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zadanie mieliśmy niełatwe – głęboko zakorzenione w przedsiębiorcach przekonanie, że ulgi podatkowe są jedynie dla dużych korporacji prowadzących działalność w wyznaczonych obszarach, było ciężkie do zmiany i długo zajęło nam uświadomienie, że Polska Strefa Inwestycji powstała przede wszystkim z myślą o sektorze MŚP. Minione 5 lat to duży sukces wszystkich spółek zarządzających PSI – inwestycje przez ten czas przekroczyły 109,5 mld zł - dla porównania system specjalnych stref ekonomicznych w ciągu 24 lat osiągnął wartość inwestycji w wysokości 119,2 mld zł – mówi Przemysław Sztandera Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przed wprowadzeniem nowego systemu wsparcia dominował rozwój dużych miast wojewódzkich, które miały napędzać gospodarkę całych regionów. W praktyce słabiej rozwinięte miasta zaczęły tracić swoje funkcje społeczeno-gospodarcze. Wprowadzenie Polskiej Strefy Inwestycji zahamowało to zjawisko. Nowy system wsparcia zwrócił się w kierunku miast marginalizowanych i przedsiębiorców prowadzących działalność w słabszych regionach.

- W miejscach o których jeszcze 5 lat temu nikt nie myślał w kategorii atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych, dziś kwitnie przemysł. To najlepszy dowód na to, że docieramy ze wsparciem w każdy zakątek kraju, współpracujemy z każdą gminą. Powołana przez nas Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego, składająca się z przedstawicieli każdego powiatu z obszaru PSSE, wspólnie z nami kształtuje rozwój ekonomiczny województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, tworząc odpowiednie warunki dla biznesu, a tym samym wspierając jakość życia mieszkańców – dodaje Przemysław Sztandera.