• 10PAZ 2023

  • Nowa energia dla Barcina. Rusza budowa nowoczesnej farmy fotowoltaicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna stawia na niezależność energetyczną. Spółka rozpoczęła prace nad instalacją fotowoltaiczną w Barcinie. Inwestycja pozwoli zasilić lokalne przedsiębiorstwa oraz obiekty PSSE.

Transformacja energetyczna jest koniecznością, a odnawialne źródła energii to nie tylko oszczędność. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna mając na względzie te czynniki rozpoczęła, już dwa lata temu, rewolucję energetyczną, którą nie tylko systematycznie wdraża w życie ale także dzieli się swoimi praktykami z innymi przedsiębiorcami. Realizowana w Barcinie farma fotowoltaiczna powstanie na działce o powierzchni 29 ha. Całkowita moc instalacji wyniesie 21MW. Inwestycje obejmie prawie 40 tys. bifacjalnych modułów oraz 58 szt. falowników o mocy 350kW każdy. Planowany termin zakończenia realizacji to pierwsza połowa 2025 roku.

- Odnawialne źródła energii to nie przyszłość, a teraźniejszość naszej gospodarki. Projekt w postaci budowy farm fotowoltaicznych na terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej realizowany jest na rzecz transformacji energetycznej kraju, która jest oczekiwana i potrzebna do przejścia polskiej gospodarki na model niskoemisyjny, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Lokalne firmy z Barcina będą zasilane tanią energią, która w miejscu jej powstawania nie wpływa negatywnie na środowisko – mówi Maciej Kazienko Wiceprezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Farmy fotowoltaiczne nie stanowią zagrożenia dla środowiska oraz człowieka. Instalacja jest zeroemisyjna i nie wytwarza uciążliwych dźwięków.

- Wybudowana przez nas farma fotowoltaiczna będzie nie tylko opłacalna pod względem gospodarczym, ale także bezpieczna. Inwestycja będzie profesjonalnie ogrodzona oraz stale przez nas monitorowana. Prace nad podobnymi projektami rozpoczęliśmy także w Człuchowie oraz Grudziądzu.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna swoimi inwestycjami wpisuje się w rządowy projekt pn. Specjalne Strefy Energetyczne, czyli obszary na których będzie dostępna tańsza energia pochodząca ze źródeł odnawialnych.

- Zapoznajemy się z doświadczeniami wielu firm, chcielibyśmy sprowadzić do naszej strefy najnowocześniejsze technologie. Naszym celem jest aby w specjalnych strefach energetycznych utworzyć miejsca dla inwestorów, którzy będą mogli korzystać z taniej energii pochodzącej nie tylko ze słońca czy z wiatru ale gdzie będzie możliwość jej magazynowana, także w wodorze, czy innych paliwach alternatywnych. Chcemy ponadto aby tu w Barcinie, na inwestycji skorzystała także lokalna społeczność. Pracujemy nad koncepcją wykorzystania powstającego w procesach technologicznych ciepła na potrzeby mieszkańców Barcina.

Łącznie PSSE obecnie przygotowuje 4 projekty OZE o łącznej mocy 38 MW. Jedna z farm, zlokalizowana na terenach niedokończonej Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu będzie farmą pływającą, umiejscowioną na zbiornikach retencyjnych wód opadowych.